Zpráva o aktuálním stavu v době nouzového stavu.

V současné době i přes nepříjemnou situaci zapříčiněnou dalším Nouzovým stavem, a s tím souvisejícím uzavřením některých provozoven našich nájemců, nám nájemci neodcházejí.

Našim nájemcům se snažíme poskytovat všemožnou pomoc, aby se v tak těžké době udrželi a mohli po skončení této nepříjemné krize dále pokračovat ve svém podnikání. Například tím, že jim posunujeme splatnosti nájemného. Dále nájemcům, kteří mají nárok na vyhlášenou Výzvu – COVID nájemné 2, kdy stát poskytne kompenzaci ve výši 50% nájemného, je na tuto skutečnost upozorňujeme a poskytujeme konzultace a pomoc na získání této finanční kompenzace.

Pro stabilizaci nemovitostního porfolia neustále usilujeme o získávání nových perspektivních nájemců, což se nám i v této době pozvolna daří. Výhodou našeho nemovitostního portfolia je skutečnost, že v něm nemáme zastoupené velké administrativní budovy, takže nám nehrozí „vylidnění“ s přesunem zaměstnanců na home office.