Změna obchodních podmínek fondu Realita

Vážení klienti,

chtěli bychom Vás informovat o změně obchodních podmínek v Rámcové smlouvě o podmínkách nákupu a odkupu podílových listů (dále jen „Smlouva“).

Smlouvu a v ní uvedené obchodní podmínky jsou nyní upraveny na základě aktuální novely AML zákona, která je platná od 1.1.2017.

Aktuální obchodní podmínky jsou uveřejněny na našich webových stránkách www.wmsinvest.cz v sekci dokumenty.

WMS investiční společnost a.s. (nyní TESLA investiční společnost, a.s.)