Informace k vánočnímu bonusu 2%

Současnou situaci na trhu vnímáme jako příležitost nákupům, které jsou výhodné pro naše podílníky fondu Realita.

V tuto chvíli máme dokončené posudky na nákup stavebních pozemků v Praze v celkové výši cca 121 mil. Kč, které budou generovat výnos ve výši 8,5 % p.a.

Na tento nákup chceme využít právě nové finanční prostředky.

Máme jedno z nejnižších zadlužení mezi nemovitostními fondy v České republice a toho se chceme držet.

Nechceme naše podílníky vystavovat zbytečným rizikům.

Z tohoto důvodu jsme se rozhodli odměnit právě ty klienty, kteří navýší své vklady do fondu Realita nebo si založí novou smlouvu, okamžitým bonusem ve výši 2 %.

Tento bonus je poděkováním společnosti TESLA IS podílníkům fondu za uskutečnění této transakce.