Spravujeme speciální nemovitostní fond Realita. Pro naše podílníky nakupujeme a pronajímáme české nemovitosti, které jsou léty prověřené. Každá z budov má svou historii. Stejně jako TESLA, která je tu s Vámi již 100 let.

I Vy se můžete podílet na výnosu z pronájmu všech nemovitostí fondu Realita. Stejně, jako 13 000 našich spokojených klientů. Spravujeme 27 nemovitostí a majetek za více než 2 miliardy Kč.

Jsme regulovaní Českou národní bankou. Podobně, jako Vaše banka.

Investuje s námi každý, kdo chce své peníze zhodnotit lépe než na bankovním účtu. Stačí mít 500 Kč měsíčně navíc.

ZNÁMKA KVALITY A SPOLEHLIVOSTI

Vážíme si toho, že jsme se stali součástí skupiny české tradiční značky TESLA. Od roku 2018 fond Realita spravujeme jako TESLA investiční společnost.

Podíl ve společnosti získává Ing. František Hála, předseda představenstva české tradiční společnosti TESLA, a. s., se slovy: „Jde mi o to, aby lidé vnímali logo TESLA jako známku kvality a spolehlivosti.“

Sídlo společnosti
Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1

Identifikační číslo
27647188

Zápis v obchodním rejstříku
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11488

Datum vzniku společnosti
12.1.2007

Základní kapitál
5 525 000 Kč

Obhospodařované podílové fondy
Realita nemovitostní otevřený podílový fond, TESLA investiční společnost, a.s.

Auditor společnosti
APOGEO Audit, s.r.o.

Statutární orgán – představenstvo

Ing. Dušan Friedl
předseda představenstva

Tomáš Jícha
místopředseda představenstva

Ing. Jan Drápal
člen představenstva

Dozorčí rada

Ing. Roman Kolev
předseda dozorčí rady

Václav Klán ml.
člen dozorčí rady

Martin Klán
člen dozorčí rady

PhDr. Petr Peřina MBA
člen dozorčí rady

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
člen dozorčí rady