• TESLA investiční společnost

Hlavním akcionářem TESLA IS jsou majitelé developerské společnosti Amadeus Real Estate, která působí již přes 30 let na realitním trhu a má za sebou desítky úspěšně dokončených projektů. Toto prověřené know-how a zkušenosti v oblasti investic do nemovitostí a developmentu má pozitivní dopad na efektivitu investičních příležitostí fondu.

Fond Realita patří mezi nejstarší profesionálně spravované realitní fondy v České republice, hlavními principy dlouhodobého fungování portfolia nemovitostí jsou udržitelnost stabilních výnosů a rezistence vůči neočekávaným ekonomickým výkyvům.

Akcionáři
Martin a Václav Klánovi

„Prostřednictvím investiční společnosti a jí spravovaných nemovitostních fondů chceme investorům nabídnout léty prověřené know-how a zkušenosti v oblasti investic do nemovitostí a developmentu. Budeme chtít posílit pozici investiční společnosti vytvořením dalších fondů, a to včetně fondů kvalifikovaných investorů, a získat pod správu již existující atraktivní fondy. Počítáme s tím, že portfolio investic rozšíříme i o prémiové projekty skupiny Amadeus Real Estate, jako je například Obchodní dům Máj, kde probíhá jeho celková rekonstrukce,“ říká Martin Klán.

„Připravujeme i další novinky, které určitě budou pro investory fondu Realita přínosné. Chceme fondu dodat větší dynamiku růstu, rozšířit portfolio nemovitostí o atraktivní projekty také z pražského regionu, a ještě více diverzifikovat stávající portfolio. Chceme fond s dobrou a dlouhodobě udržitelnou výnosností. Větší síla fondu bude mít pozitivní dopad i na investice jeho stávajících klientů,“ uvádí Václav Klán mladší.

Představenstvo

Statutární orgán

Ing. Dušan Friedl

předseda představenstva

Tomáš Jícha

místopředseda představenstva

Ing. Jan Drápal

člen představenstva

Dozorčí rada

kontrolní orgán

Ing. Roman Kolev

předseda dozorčí rady

prof. PaedDr. Pavel Kolář

člen dozorčí rady

PhDr. Petr Peřina

člen dozorčí rady

Václav Klán ml.

člen dozorčí rady

Martin Klán

člen dozorčí rady

Sídlo společnosti
Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1

Identifikační číslo
27647188

Zápis v obchodním rejstříku
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11488

Datum vzniku společnosti
12.1.2007

Základní kapitál
5 525 000 Kč

Obhospodařované podílové fondy
Realita nemovitostní otevřený podílový fond, TESLA investiční společnost, a.s.

Auditor společnosti
APOGEO Audit, s.r.o.