Podmínky marketingové akce 1 % bonus k investici

Pro lepší zhodnocení a neustálou dostupnost Vašich peněz

Vážení investoři,

níže naleznete podmínky marketingové akce „1 % bonus k investici“, která probíhá v rozhodném období od 15. 3. 2021 do odvolání.

Ke každé nové investici, učiněné v rozhodném období do REALITNÍHO ÚČTU typu investice Renta PLUS investičního fondu Realita nemovitostní otevřený podílový fond, TESLA investiční společnost, a.s. („Fond“), která současně trvá v plné výši takto investované částky alespoň 11 následujících měsíců (případný pokles hodnoty investice z důvodu poklesu aktuální hodnoty podílových listů Fondu v tomto období není překážkou vzniku práva na bonus), připíše TESLA investiční společnost, a.s. („Společnost“) investorovi prostřednictvím majetkového účtu investora jako bonus podílové listy Fondu v hodnotě odpovídající 1 % takto uskutečněné investice investora.

Marketingová akce se vztahuje jak na stávající, tak na nové investory Fondu.

Minimální výše investice, se kterou je právo na bonus spojeno, činí v souladu s ceníkem Fondu 50 000 Kč.

Rozhodným okamžikem pro posouzení vzniku práva na bonus je jednak doručení pokynu k nákupu podílových listů Fondu investorem, tedy okamžik, kdy bude na účet Fondu připsána platba odpovídající předmětné investici (zde se posuzuje splnění podmínky učinění nové investice v rozhodném období, a určuje základ pro výpočet bonusu), jednak den vydání podílových listů nejblíže následující po 11 měsících ode dne, kdy byly investorovi v souladu se statutem Fondu vydány podílové listy Fondu na základě uskutečněné investice investora (zde se posuzuje splnění podmínky trvání investice v plné výši investované částky).

Bonus bude Společností investorovi připsán v podobě podílových listů Fondu prostřednictvím majetkového účtu investora k druhému nejbližšímu dni vydání podílových listů Fondu následujícímu po uplynutí 11 měsíců od dne, kdy byly investorovi v souladu se statutem Fondu vydány podílové listy Fondu na základě uskutečněné investice investora (tedy po 13 měsících ode dne, kdy byly investorovi v souladu se statutem Fondu vydány podílové listy Fondu na základě uskutečněné investice investora.

V případě, že investor předmětnou investici odkoupí (ať už v plném rozsahu, nebo zčásti) do 11 měsíců, právo na bonus nevzniká, a současně si Společnost vyhrazuje právo uplatnit v souladu se statutem a ceníkem Fondu výstupní poplatek ve výši 1 % z odkupované částky).

Podmínky produktu Renta PLUS jsou k dispozici na internetových stránkách Společnosti www.teslainvest.cz, záložka Produkty fondu, případně na lince klientského centra Společnosti, 222 312 624.

Vstupní a výstupní poplatky všech produktů Fondu, včetně produktu Renta PLUS, jsou uvedeny ve statutu Fondu a upřesněny v ceníku Fondu. Tyto dokumenty jsou dostupné v elektronické podobě na internetových stránkách Společnosti www.teslainvest.cz, záložka Dokumenty, nebo v listinné podobě v sídle Společnosti, Konviktská 291/24 Praha 1 – Staré Město, 110 00, v pracovních dnech od 10:00 do 16:00.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

TESLA investiční společnost, a.s.

Pro nové klienty při založení Realitního účtu RENTA+ příklad při očekávaném zhodnocení 3 % p.a. – RENTA+ bonus 1 % ze zaslané částky a jednorázový bonus od TESLA IS 500 Kč za založení
Zaslaná částka Jednorázový bonus od TESLA IS za založeníOčekávané zhodnocení 3%Bonus od TESLA IS 1% ze zaslané částkyPo 12 měsícíchOčekávané zhodnocení
50 000 Kč500 Kč1 515 Kč500 Kč52 515 Kč5,03 %
500 000 Kč500 Kč15 015 Kč5 000 Kč520 515 Kč4,1 %
1 000 000 Kč500 Kč30 01510 000 Kč1 040 515 Kč4,06 %
Pro stávající klienty příklad při očekávaném zhodnocení 3 % p.a. - Realitní účet RENTA+ s bonusem 1 % ze zaslané částky
Zaslaná částka Jednorázový bonus od TESLA IS za založeníOčekávané zhodnocení 3%Bonus od TESLA IS 1% ze zaslané částkyPo 12 měsícíchOčekávané zhodnocení
50 000 Kč0 Kč1 500 Kč500 Kč52 000 Kč4,00 %
500 000 Kč0 Kč15 000 Kč5 000 Kč520 000 Kč4,00 %
1 000 000 Kč0 Kč30 000 Kč10 000 Kč1 040 000 Kč4,00 %