Pro koho je nejvhodnější

 • Přemýšlíte, jak svou finanční rezervu zhodnocovat lépe?
 • Nebaví vás úroky na běžných či spořicích účtech?
 • Rádi byste investovali do nemovitostí, ale nemáte dost peněz na tu svou?
 • Investujete do akcií, do zlata či do komodit, ale část peněz chcete mít uloženou konzervativně?
 • Chcete se finančně zajistit na stáří?

Výhody investice RENTA+

 • Z běžného účtu si na něj zasíláte jakoukoliv částku podle svých potřeb, minimálně 50 000 Kč.
 • Peníze investujete nepravidelně.
 • Neplatíte žádné poplatky za vedení účtu.
 • Přes TESLA online máte průběžný přístup k účtu a ke svým penězům.
 • Po 6 měsících od založení si můžete nastavit výplatu pravidelné renty.
 • Potřebné peníze, včetně případného zhodnocení Vám vyplatíme do 30 pracovních dnů od zadání příkazu na Váš běžný účet. Doporučená doba investice je 3 roky.

Spočítejte si svůj výnos investice RENTA+

Otázky a odpovědi

Investice do fondu Realita je alternativa ke spořicím účtům či termínovaným vkladům. Je to vhodnější způsob pro zhodnocování Vašich peněz konzervativně, tedy s nízkou mírou rizika. Založíte si ho online nebo s naší pomocí po telefonu.

Investice do fondu Realita je, na rozdíl od spořícího účtu nebo termínovaného vkladu, investičním produktem. Díky tomu  jsou na něm peníze zhodnocované zpravidla lépe, než činí úroky v bankách, avšak se souvisejícím investičním rizikem.

Účet si sjednáváte na dobu neurčitou. Doporučená doba investice je 3 roky.

Fond Realita zhodnocuje investované peníze díky nemovitostnímu portfoliu. Oproti tomu peníze na spořicích účtech jsou úročené díky poskytnutým úvěrům bankou.

Do fondu Realita si můžete posílat kdykoliv tolik peněz, kolik právě chcete. Minimální výše zaslané částky je však 50.000 Kč. Doporučená doba investice je 3 roky.

Vstupní poplatek je 3 % z investované částky. Investice prostřednictvím fondu Realita je spojena s manažerskými poplatky, které jsou zohledněny ve výnosu z investice.

Přes Tesla online máte průběžný přístup ke svým investovaným penězům. A pokud budete chtít peníze zpět na svůj běžný účet, převedeme Vám je do 30 pracovních dnů. Upozorňujeme, že převod dříve než po jednom roce podléhá výstupnímu poplatku.

Dětem nebo vnoučatům může založit smlouvu jejich zákonný zástupce.

Po třech letech je výnos fondu Realita osvobozený od daně z příjmu, na rozdíl od spořicího účtu, kde jsou úroky daněné automaticky.

Co znamená konzervativní zhodnocování peněz?

Poradíme Vám, jak investovat

Zavolejte nám na číslo:

222 204 444

Právní upozornění

Internetové stránky https://www.teslainvest.cz/tesla-renta/ jsou prezentací investiční společnosti TESLA investiční společnost, a.s., IČO: 27647188, se sídlem Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika (dále jen „TESLA IS“), týkající se fondu kolektivního investování Realita nemovitostní otevřený podílový fond, TESLA investiční společnost, a.s. (dále jen „Fond“) a slouží výhradně pro informativní účely.  Účelem internetových stránek a informací na nich uvedených není nahradit statut Fondu, sdělení klíčových informací Fondu nebo poskytnout jejich shrnutí. Nejedná se o investiční poradenství, investiční výzkum ani finanční analýzu, ani nabídku či výzvu ke koupi nebo prodeji podílových listů Fondu, či obecněji jakéhokoliv investičního nástroje.

TESLA IS podléhá dohledu České národní banky, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, www.cnb.cz.

Fond může v souladu se svým statutem investovat do nemovitostí a nemovitostních společností, případně dalších doplňkových aktiv. Bližší informace o investiční strategii Fondu jsou uvedeny ve statutu Fondu. Statut Fondu a sdělení klíčových informací Fondu lze získat v českém jazyce v elektronické podobě na internetových stránkách https://www.teslainvest.cz/fond-realita/vysledky-hospodareni/, a dále v listinné podobě v sídle TESLA IS.

Produkt Realitní účet Renta+ je investičním produktem. Investice do podílových listů Fondu s sebou nese rizika, která nejsou v tomto dokumentu podrobně popsána. Hodnota investice může v průběhu času kolísat a návratnost investované částky není zaručena. TESLA IS jako investiční společnost není ze zákona účastníkem Garančního fondu obchodníků s cennými papíry.  Bližší informace o jednotlivých rizicích jsou uvedeny ve statutu Fondu a sdělení klíčových informací Fondu.

* Informace o výnosu se týkají očekávané budoucí výkonnosti Fondu za období 12 po sobě následujících kalendářních měsíců. Očekávaná budoucí výkonnost odpovídá skutečnému průměrnému ročnímu výnosu Fondu za období posledních 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců předcházejících dni zveřejnění tohoto dokumentu, zvýšenému o bonus poskytovaný TESLA k jednotlivým produktům. Očekávaná budoucí výkonnost Fondu je počítána v Kč. Případné výstupní poplatky nejsou ve výpočtu zahrnuty, ostatní poplatky a náklady zahrnuty jsou. Prognóza výkonnosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.