Stejně, jako spoříte, můžete investovat. Stačí mít pětistovku navíc.

Stejně, jako spoříte, můžete investovat. Stačí mít pětistovku navíc.

 

Nemovitostní fond Realita vaše peníze zhodnotí zpravidla lépe, než spořicí či termínovaný účet. A budou konzervativně uložené. Můžete začít pětistovkou. Ve svém majetkovém účtu na internetu pak budete sledovat, co se s vaší investicí děje. A sami se rozhodnete, jestli chcete investovat víc.

 

Pokud chcete konzervativně investovat vaše peníze, nabízí se možnost koupit si svou vlastní nemovitost a pronajímat ji. Pokud ale nemáte dost peněz, můžete se podílet na výnosu nemovitostí speciálního nemovitostního fondu Realita. Je to jednodušší a levnější způsob investování do nemovitostí.

 

Nepotřebujete peníze na nákup nemovitosti, nenesete žádná rizika spojená s jejím provozem a pronajímáním. Fond nemovitosti nakupuje a pronajímá za vás. Za pětistovku měsíčně se podílíte na výnosu všech nemovitostí fondu. A spolu s ostatními podílníky vyděláváte na nájemném. Oproti spořicím nebo běžným účtům fond vaše peníze zpravidla lépe zhodnotí, protože je investujete především do nemovitostí. Můžete tak vyzrát na inflaci.

 

Každý nemovitostní fond má svého správce. Ten pečuje o nové i stávající podílníky fondu a svými obchodními aktivitami zajišťuje jeho výkonnost. Stará se také o stav nemovitostí a o jejich nájemníky.

 

Co je doma, to se počítá

Konzervativní investor chce vědět, kde přesně jeho investice jsou a co se s nimi děje. A ideální je, když nejsou daleko. Česká investiční společnost TESLA již 11 let spravuje speciální nemovitostní fond Realita. Nabízí investování do českých komerčních nemovitostí, kterých v současné době vlastní 27. Fond Realita nemovitosti nakupuje, dlouhodobě pronajímá a zhodnocuje tak majetek svým 13000 podílníkům. Výhodou každého podílníka fondu Realita je, že přesně ví, do jakých nemovitostí v České republice fond jeho investice umisťuje. Na každou nemovitost se může přijet podívat nebo se může na cokoliv zeptat správce fondu, investiční společnosti TESLA.

 

Jak můžete investovat

Stejně, jako si posíláte peníze na spořicí účet, své investice posíláte na sběrný účet fondu Realita vedený u Československé obchodní banky. Ta kontroluje veškeré transakce fondu.

 

Každý druhý pracovní den v měsíci fond za peníze podílníků vydává podílové listy. Počet podílových listů se počítá z výše investice. Každý podílník má přístup ke svému majetkovému účtu na internetu a  může tak pravidelně sledovat, jak se jeho investice zhodnocují.

 

Nečekáte deset či dvacet let, než zhodnocené peníze dostanete zpět. Můžete se sami rozhodnout, jaká forma výplaty peněz je pro vás nejvhodnější. Doporučená doba investování jsou tři roky. Můžete investovat kolik a jak často chcete. A budete mít potenciál finanční rezervy na horší časy, na důchod, do vzdělání nebo na cesty.

 

Peníze podílníků zůstávají v České republice a jsou především v českých nemovitostech. Nejvýznamnější investicí fondu Realita jsou Léčebné lázně Bohdaneč. Fond spravuje majetek za více jak 2 miliardy korun.

 

Bez vstupních poplatků

Ve speciálním nemovitostním fondu Realita neplatíte žádné vstupní poplatky. Investujete pravidelně či nepravidelně, své peníze necháváte zhodnocovat v čase. Pokud nejste právnická osoba, po třech letech ze své investice neplatíte ani daň z výnosu.

 

 

www.teslasporo.cz

 

Chcete investovat víc? Při minimální investici ve výši 50.000,- Kč vám k budoucímu výnosu fondu Realita přidáme ještě jednorázový LETNÍ BONUS TESLA ve výši jednoho procenta. Akce platí do 31. 8. 2020.

Pro více informací klikněte zde

 

Bližší informace, statut a sdělení klíčových informací fondu naleznete na www.teslainvest.cz/fond-realita/vysledky-hospodareni/