Shrnutí činnosti fondu Realita ke 30.9.2015

Vážení klienti,

děkujeme Vám za důvěru, kterou nám projevujete investováním do nemovitostního fondu REALITA. Fondu se díky Vám daří plnit stanovené cíle pro rok 2015, jak v navyšování vlastního kapitálu fondu, tak v dosahování výkonosti pro naše podílníky.

Nemovitosti ve fondu REALITA v roce 2015

  • do konce září jsme nakoupili do portfolia fondu nemovitosti v celkové výši cca 135 mil. CZK.
  • dokončujeme jednání o koupi další komerční nemovitosti ve výši cca 32 mil. CZK

Rekonstrukce a noví nájemníci v našich nemovitostech

  • od konce tohoto měsíce začne probíhat rekonstrukce přízemí v administrativní budově v Prachaticích, kde je hlavním nájemcem Komerční banka, a.s. Přízemní prostory budou přestavěny na míru nového nájemce – Českou pojišťovnu, a.s. Upravený objekt bude po té mít mimo jiné 2 hlavní nájemce – Komerční banku a Českou pojišťovnu, a.s. Rekonstrukce bude dokončena do konce roku 2015. Zvýšený výnos této nemovitosti se plně projeví ve výkonnosti fondu v roce 2016.
  • byla spuštěna rekonstrukce v přízemí komerčního objektu v Jesenici. V objektu bude instalována nová moderní technologie pro nového nájemce, který bude pokračovat v provozování plavání pro děti.
  • od konce října začne probíhat rekonstrukce nebytových prostor v činžovním domě v Liberci. Nebytové prostory budou přestavěny pro nového nájemce – restauraci. Po dokončení rekonstrukce očekáváme výrazné zvýšení výnosu této nemovitosti.

Ještě jednou Vám děkujeme za Vaši důvěru a doufáme, že zůstanete i nadále naším partnerem v oblasti investování do nemovitostí.

Představenstvo TESLA Investiční společnost, a.s. (nyní TESLA investiční společnost, a.s.)