Vážení klienti,

děkujeme Vám za důvěru, kterou nám projevujete investováním do nemovitostního fondu REALITA. Počet klientů, kteří investují do fondu REALITA přesáhl 10 tisíc, což nás velice těší. Fondu se díky Vám podařilo splnit stanovené cíle pro rok 2018 v navyšování vlastního kapitálu a  aktiv.  Nižší výkonnost fondu za rok 2018 byla způsobena především z následujících důvodů:

 • Snižování zadlužení fondu až na současných 6,49% (stav k 28.2.2019)
 • Prodloužení procesu nákupu komplexu Lázně Bohdaneč a následné koupě Alzheimer centra ve Svobodě nad Úpou
 • Postupný přesun likvidní rezervy z dluhopisů na termínované vklady v bankách

Strategie fondu je založena na principu minimálního zaúvěrování fondu Realita. Jedná se zejména o nákupy nemovitostí výhradně za vlastní finanční prostředky fondu bez účasti bankovních domů. Zároveň jsme ukončili nákupy dluhopisů jako doplňkového finančního nástroje. Výše uvedenými změnami strategii fondu Realita se fond postupně stává stále více konzervativnější investicí.

Výše vlastního kapitálu a aktiv fondu REALITA:

 • fond Realita ukončil rok 2018 růstem vlastního kapitálu na částku 1,8 mld. CZK, což představuje meziroční nárůst o 43%.
 • fond Realita ukončil rok 2018 růstem aktiv na částku 2,03 mld. CZK, což představuje meziroční nárůst o 35%.

Nemovitosti ve fondu REALITA v roce 2018/2019

 • V roce 2018 jsme nakoupili do portfolia fondu nemovitosti ve výši přesahující 500 mil. CZK
 • V průběhu měsíce srpna jsme zrealizovali nákup doposud naší největší investice – Lázní Bohdaneč, aktuální hodnota v portfoliu fondu Realita je 399.425.263,- Kč;
 • Ke konci měsíce listopadu jsme zrealizovali nákup Alzheimer centra ve Svobodě nad Úpou za celkovou pořizovací cenu 105.219.200,- Kč;
 • V letošním roce očekáváme investice do nemovitostí až do výše 1 mld. CZK

Rekonstrukce v našich nemovitostech

 • v měsíci lednu jsme provedli sanaci skalní horniny na nemovitosti v Liberci – Rochlice, jejímž nájemcem je společnost Autokelly.
 • v měsíci březnu jsme v přízemí nemovitosti v ulici Moskevská, v Liberci nechali vyrobit a namontovat eurookna zhotovená na míru pro nového nájemce.
 • v měsíci dubnu jsme u nemovitostí v Masarykově 24 a Masarykově 28, v Ústí nad Labem zrekonstruovali venkovní římsy a zmodernizovali původní provedení kachličkových říms.
 • v měsíci červnu jsme provedli zabezpečení vstupu do tunelu za nemovitostmi Masarykova 24 a Masarykova 28, v Ústí nad Labem, a to montáží vstupní kovové brány a osazením kamerového systému, který zabezpečuje pořádek v tunelu;
 • v měsíci červenci jsme provedli rekonstrukci části ochozu u nemovitosti v Masarykově 32, Ústí nad Labem, spolu se zkvalitněním podkladu do něhož jsou zasazeny vpustě;
 • v měsíci srpnu jsme zahájili výstavbu výtahové šachty a dodávku a montáž výtahu u nemovitostí v Revoluční 177 a 178, Ústí nad Labem;
 • v měsíci srpnu dále byla dokončena rekonstrukce hudebního klubu u nemovitosti v Třebíči;
 • v měsíci prosinci jsme provedli kompletní rekonstrukci střechy na objektu v Jesenici u Prahy;
 • v měsíci prosinci jsme objednávali výrobu atypických dveří do prostoru sociálních zařízení pro veřejnost v OC SEVER, v Ústí nad Labem. Dveře budou osazeny elektronickým mincovníkem a napojeny na EPS. Vzhledem k neutěšenému stavu sociálních zařízení pro veřejnost, namontované dveře s elektronickým mincovníkem a kamerovým střežením pomůžou udržet pořádek v obchodním centru.

Ještě jednou Vám děkujeme za Vaši důvěru a doufáme, že zůstaneme i nadále Vašim partnerem v oblasti investování do nemovitostí.

Představenstvo TESLA Investiční společnost, a.s.