Shrnutí činnosti fondu REALITA k 31.12.2016

Vážení klienti,

děkujeme Vám za důvěru, kterou nám projevujete investováním do nemovitostního fondu REALITA. Počet klientů, kteří investují do fondu REALITA přesáhl 4000, což nás velice těší. Fondu se díky Vám podařilo splnit stanovené cíle pro rok 2016, jak v navyšování vlastního kapitálu a aktiv, tak v dosahování výkonosti fondu.

Výše vlastního kapitálu a aktiv fondu REALITA:

  • fond Realita ukončil rok 2016 růstem vlastního kapitálu na částku 725 mil. CZK, což představuje meziroční nárůst o 134%.
Chart by Visualizer
  • fond Realita ukončil rok 2016 růstem aktiv na částku 1,028 mld. CZK, což představuje meziroční nárůst o 247%.
Chart by Visualizer

 

Nemovitosti ve fondu REALITA v roce 2016/2017

  • V roce 2016 jsme nakoupili do portfolia fondu nemovitosti v celkové výši 350 mil.
  • Koncem roku 2016 jsme vstoupili do jednání o nákupu souboru 3 nemovitostí v celkové výši 130 mil. CZK, jejichž nákup byl dokončen na přelomu měsíce února/března roku 2017
  • V letošním roce jsme připraveni do nových nákupů investovat až 500 mil. CZK. Současné rozjednané nákupy ve výši cca 200 mi. CZK budou dokončeny v průběhu měsíce června

Rekonstrukce

  • V průběhu měsíce prosince 2016 jsme začali připravovat výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace a výtahu do administrativních budov na adrese Revoluční 177/5 a 178/3 v Ústí nad Labem. Tyto budovy jsme nakoupili do portfolia fondu v březnu 2016. Vzhledem k tomu, že se jedná o 5-ti podlažní a vzájemně propojené budovy, je možné pouze jedním výtahem obsloužit obě budovy. Realizací tohoto projektu zvýší pohodlí nájemců a jejich klientů, kteří se budou mnohem komfortněji dostávat do vyšších podlaží. Vzhledem ke skutečnosti, že budovy jsou umístěné na prestižní adrese v samotném centru města, lze očekávat, že po zprovoznění výtahu dojde k nárůstu počtu nových nájemců, čímž se zvýší výnos na těchto budovách. Nyní jsme ve fázi finalizace konečného výběru dodavatele, který výtah zhotoví.

Noví významní nájemníci v našich nemovitostech

  • V Liberci na adrese Pražská 11/13 se nám podařilo do nájemního vztahu získat kavárnu CrossCafe, která svojí investicí činžovní dům nejen zhodnotila, ale částečnou opravou fasády mu dala mnohem hezčí vzhled.
  • Nákupem administrativní budovy na adrese Revoluční 177/5 v Ústí nad Labem jsme získali stabilního nájemce O2 Czech Republic, a.s.
  • Do obchodního domu OC SEVER v Ústí nad Labem se nám podařilo získat lukrativního nájemce Tiger Stores Czech Republic s.r.o., který zvýšil jeho návštěvnost a prestiž. Dlouhodobou nájemní smlouvou (pětiletou) jsme významně zvýšili a stabilizovali výnosy z nájmů obchodního domu OC SEVER.
  • V průběhu měsíce května a června 2016 jsme podepsali dlouhodobou (pětiletou) nájemní smlouvu se společnosti LIVINE VENUES, a.s., na pronájem zámku v Čechticích a Faře v Rančířově, kde tato společnost provozuje školící a ubytovací zařízení pro široké spektrum bonitních společností jednak tuzemských, tak i nadnárodních.

 

Naši obchodní partneři a investiční příležitosti

V loňském roce jsme rozvinuli a posílili spolupráci s významnými makléřskými spolčenostmi, kteří jsou pro nás základní stavební kamen našeho rozvoje ve vztahu k Vám našim klientům.

V letošním roce pro Vás připravujeme vylepšení našeho produktového portfolia o nové Investiční příležitosti o kterých Vás budeme informovat v tomto roce.

 

Děkujeme za Vaši důvěru a doufáme, že zůstaneme i nadále Vašim partnerem v oblasti investování do nemovitostí.

 

 

Představenstvo TESLA Investiční společnost, a.s. (nyní TESLA investiční společnost, a.s.)