Shrnutí činnosti fondu REALITA k 31.12.2015

Vážení klienti,

děkujeme Vám za důvěru, kterou nám projevujete investováním do nemovitostního fondu REALITA. Počet klientů, kteří investují do fondu REALITA přesáhl 1500, což nás velice těší. Fondu se díky Vám daří plnit stanovené cíle pro rok 2015, jak v navyšování vlastního kapitálu, tak v dosahování výkonosti pro naše podílníky.

Výše vlastního kapitálu a aktiv fondu REALITA:

  • fond Realita ukončil rok 2015 růstem vlastního kapitálu na částku 309 mil. CZK což představuje meziroční nárůst o 89%.

vlastni_kapital

  • fond Realita ukončil rok 2015 růstem aktiv na částku 416 mil. CZK což představuje meziroční nárůst o 87%.

aktiva

 

Nemovitosti ve fondu REALITA v roce 2015

  • V roce 2015 jsme nakoupili do portfolia fondu nemovitosti v celkové výši 135,2 mil. CZK.
  • Koncem roku jsme vstoupili do jednání o nákupu souboru nemovitostí v celkové výši 69 mil. CZK, jejichž nákup bude dokončen na začátku měsíce března.

Rekonstrukce a noví nájemníci v našich nemovitostech

  • V měsíci listopadu 2015 jsme dokončili rekonstrukci přízemí v budově s hlavním nájemcem Komerční bankou, a.s. v Prachaticích. Přízemní prostory byly přestavěny na míru nového nájemce – Českou pojišťovnu, a.s. Upravený objekt má v tuto chvíli 2 významné nájemce – regionální pobočku Komerční banky, a.s. a regionální pobočku České pojišťovny, a.s.
  • od listopadu 2015 probíhala rekonstrukce v komerčním objektu v Jesenici. V objektu byla nainstalována nová moderní technologie pro nového nájemce, který bude pokračovat v provozování plavání pro děti. Rekonstrukce byla dokončena začátkem února 2016 a bude předána novému nájemci začátkem měsíce března 2016.

Ještě jednou Vám děkujeme za Vaši důvěru a doufáme, že zůstaneme i nadále Vašim partnerem v oblasti investování do nemovitostí.

Představenstvo TESLA Investiční společnost, a.s. (nyní TESLA investiční společnost, a.s.)