POLOŽILI JSME TŘI OTÁZKY PORTFOLIO MANAŽEROVI JANU DUCHÁČOVI

Jaký dopad měl Covid na nemovitostní fond Realita?
Vzhledem ke struktuře nemovitostního fondu Realita a programům Covid nájemné, byl jeho dopad na fond minimální. Největším dopadem na fond Realita byl aktuální výběr nájemného. Proto jsme pro dlouhodobé udržení nájemců zasažených Covidem některým z nich umožnili odklady a rozložení nájemného na splátky. Což sice ovlivnilo aktuální finanční příjem fondu Realita, ale nikoliv jeho celkový příjem, protože nájemci vše postupně doplácejí.

Jak vnímáte současnou situaci s enormním růstem cen nemovitostí?
Celkový nárůst cen nemovitostí je zapříčiněn pouze enormním nárůstem cen v oblasti bytů, u ostatních komerčních nemovitostí se o žádný enormní nárůst cen nejedná. Důvodem enormního růstu cen v oblasti bytů je vysoká poptávka, která je větší jak nabídka. Za tím vším stojí nedostatek stavebních pozemků, rostoucí ceny stavebního materiálu a jeho celosvětový nedostatek a dále i zvyšování cen řemeslníků.

Plánujete nějaké změny ve skladbě portfolia nemovitostí ve fondu?
Na změnách ve skladbě fondu Realita již dlouhodobě pracujeme. Jde o změny v oblastech ubytování a administrativy. Jedná se buď o změnu jejich užívání nebo prodej s realizovaným ziskem. Na jednu z těchto našich nemovitostí jsme již s budoucím kupujícím podepsali rezervační smlouvu na prodej, a to s realizací prodeje do 31. srpna 2021. Zmíněný prodej a případně i další prodeje se budou realizovat nejen pro zisk z prodeje, ale hlavně pro nákup nových nemovitostí, které navýší naše pozice především v oblasti výroby, skladů a logistiky.