• Platební informace

Peníze zasílám na účet fondu Realita, který je vedený u ČSOB banky:

Číslo účtu: 626111626/0300

Variabilní symbol (VS): ZVOLÍM DLE NÁSLEDUJÍCÍCH PRODUKTŮ

TYP INVESTICE SPORO

Pokud mám zájem posílat peníze pravidelně nebo pokud uznám za vhodné (minimálně však 500,- Kč) a chci využívat výhod typu investice SPORO, vyplním variabilní symbol (VS) do platebního příkazu takto:

Číslo účtu: 626111626/0300

Variabilní symbol (VS): 3 a číslo mé rámcové smlouvy (identifikační číslo), uvedené na první straně smlouvy nahoře, hned vedle mého jména. Celý variabilní symbol píšu dohromady a bez mezer. 

TYP INVESTICE RENTA+

Pokud mám zájem posílat peníze jednorázově (minimálně však 50 000,- Kč) a chci využívat výhod typu investice RENTA+, vyplním variabilní symbol (VS) do platebního příkazu takto:

Číslo účtu: 626111626/0300

Variabilní symbol (VS): 1 a číslo mé rámcové smlouvy (identifikační číslo), uvedené na první straně nahoře, hned vedle mého jména. Celý variabilní symbol píšu dohromady a bez mezer.

Zjistěte, jak správně zadat platbu v našem generátoru