Krok č. 1

Kliknu na odkaz zde nebo na stránce typu investice SPORO a vyplním smlouvu.

Krok č. 2

Platební příkaz v mé bance bude zadán takto:

Číslo účtu příjemce: 626111626/0300

Částka: 500,- Kč (minimální částka nutná pro ověření vaší identity a aktivaci smlouvy)

Variabilní symbol (VS): 3 a číslo mé rámcové smlouvy (identifikační číslo), uvedené na první straně smlouvy nahoře, hned vedle mého jména. Celý variabilní symbol píšu dohromady a bez mezer. 

Text pro příjemce platby:  Založení smlouvy TESLA investiční společnost, a.s., mé jméno a příjmení

! Pokud platební příkaz nebude zadán přesně dle popisu, nedojde k ověření a propojení s běžným účtem. Proto je důležité správně vyplnit částku, variabilní symbol a text pro příjemce platby !

Krok č. 3

TESLA Investiční společnost, a.s., mi obratem potvrdí do e-mailu přijetí platby, což pro mě znamená, že verifikace mého běžného účtu s Realitním účtem SPORO byla úspěšně dokončena.

Krok č. 4

TESLA Investiční společnost, a.s., mi obratem aktivuje prémiový typ investice  RENTA+.

Krok č. 5

Jsem spokojený klient, který čerpá maximální výhody od skupiny TESLA a peníze si zasílá v libovolné výši dle svých potřeb jak na typ investice SPORO, tak na typ investice RENTA+.

UPOZORNĚNÍ

POKUD I PŘES VÝŠE UVEDENÉ SI NEJSEM JISTÝ/Á ČÍSLEM ÚČTU NEBO VARIABILNÍM SYMBOLEM, KONTAKTUJI KLIENTSKÉ CENTRUM, KDE MI SE VŠÍM RÁDI PORADÍ.