Vyjádření společnosti TESLA k dezinterpretacím o léčebných lázních Bohdaneč

Vážení klienti,

TESLA investiční společnost, a.s. reaguje na informační dezinterpretaci, která se objevuje v současné době v médiích. Léčebné lázně Bohdaneč a.s., jako jeden z našich nejvýznamnějších nájemců, zveřejnily tiskovou zprávu, ve které se mimo jiné uvádí, že: „v souvislosti s nařízením vlády pozastavují svoji činnost k 3.4.2020.“ Zároveň se v téže tiskové zprávě uvádí: „Léčebné lázně Bohdaneč, a.s. urychlí realizaci svých již rozpracovaných projektů a modernizaci stávajících lázeňských domů, které pro nejbližší etapu představují náklady cca 400 mil. Kč. Lázně do nové éry vstoupí jako lázeňské rehabilitační a rekondiční zařízení s vysokou ochranou zdraví klientů proti aktuálním epidemiologickým a jiným hrozbám a podporou osvojování správných životních návyků a prevence.“

Společnost TESLA investiční společnost, a.s. jako správce nemovitostního fondu REALITA, který vlastní nemovitosti lázeňského komplexu, s přihlédnutím k zájmům investorů do fondu REALITA dohodla odložení splátky nájemného na dobu trvání karanténních opatření. Toto řešení se jeví jako nejefektivnější cesta k podpoře revitalizace lázní a zároveň zajištění dlouhodobého výnosu pro investory fondu REALITA.

 

Zároveň však stále platí, že podílníci fondu Realita mají uložené finanční prostředky v reálných nemovitostech po celé České republice. TESLA investiční společnost, a.s. je svou strategií speciálního nemovitostního fondu REALITA výrazně konzervativní. Není tedy třeba obávat se žádných nepředvídatelných situací a případné odložení nájmu nemá zásadní vliv na hodnotu podílové jednotky.

 

TESLA investiční společnost, a.s.