Zpráva o vývoji kurzu fondu REALITA k 31. březnu 2020

Vážení klienti,

aktuální nižší výkonnost fondu Realita je způsobena restriktivními opatřeními nařízenými vládou České republiky, která mají nezpochybnitelné dopady na část našich nájemníků z nemovitostního fondu REALITA. Proto jsme se rozhodli vyjít těmto subjektům vstříc a poskytnout jim odklad nájemného. Smyslem tohoto rozhodnutí je umožnit subjektům lépe se vyrovnat se současným propadem tržeb.

Jedná se o nájemníky s dlouhotrvající nájemní smlouvou a bez dřívějších problémů s platbou nájemného. Vzhledem k tomu, že se jedná o odklad, nikoli slevu, bude odložené nájemné v plné výši doplaceno v následujícím období (dle doby odkladu).

V následujícím období očekáváme návrat k původním hodnotám výkonnosti fondu.

Zároveň však stále platí, že podílníci fondu Realita mají finanční prostředky uložené v reálných nemovitostech po celé České republice. TESLA investiční společnost, a.s. je svou strategií speciálního nemovitostního fondu REALITA výrazně konzervativní. Není tedy třeba obávat se žádných nepředvídatelných situací.