Na boj proti koronaviru věnovala TESLA investiční společnost finanční dar Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi. Nemocnice dar využila na nákup ochranných pomůcek (rukavic, masek, štítů a ochranných obleků).

Klaudiánova nemocnice v Mladé Boleslavi řeší stejně, jako mnoho dalších nemocnic, problémy s nedostatkem ochranného materiálu. „Jsme rádi, že jsme mohli tímto darem pomoci k jeho pořízení“, říká člen představenstva investiční společnosti TESLA, Ing. Martin Folprecht.

TESLA investiční společnost pomáhá i z druhé strany. Celé Česko šije roušky. Švadlenky je dodávají zdarma právě lidem v první linii. „Vzhledem k tomu, že jim dochází zásoby materiálu, zajišťujeme jim na naše náklady dodávky látek, tkalounů i nití“, dodává Folprecht. V současné době TESLA investiční společnost, a.s. pomohla dodáním materiálu až na 1500 roušek. Ty putovaly do nemocnic, do domovů pro seniory, záchranářům i obyvatelům příslušných měst a obcí.