Nová nemovitost – Alzheimer centrum ve Svobodě nad Úpou

Vážení klienti,

Fond Realita v prosinci roku 2018 dokončil další významnou akvizici do portfolia fondu. Jedná se o nákup zdravotnického zařízení – Alzheimer centrum ve Svobodě nad Úpou. Je zde poskytována odborná zdravotnická a rehabilitační péče pro lidi s Alzheimerovou chorobou a jinými druhy demence.

Kupní cena Alzheimer centra je ve výši 100 800 000,- Kč. Současně s nákupem byla podepsána nájemní smlouva na dobu platnosti 25 let, s možností prodloužení doby nájmu na dalších 10 let. Roční výnos z nájemného je ve výši 7,66 %.

Vzhledem k tomu, že nakoupené centrum je v dobrém technickém stavu, se stabilním nájemcem, který má v této oblasti dlouhodobou praxi, je nákup Alzheimer centra v souladu s aktuální strategií fondu REALITA nemovitostní otevřený podílový fond, TESLA investiční společnost.

Představenstvo Tesla investiční společnost, a.s.