Našim klientům nabízíme vyplácení renty i investování pro děti. Jak to funguje?

 

Škála našich klientů je velmi široká, ale největší část tvoří klienti 45+. Tito lidé již rozumí tomu, že je třeba si odkládat peníze na horší časy nebo tvoří rezervy svým dětem na studia, nákup bytu apod. Což je určitě správné rozhodnutí. Realitní účet RENTA+ je velmi oblíbený u klientů, kteří chtějí investovat větší částku peněz a chtějí mít dlouhodobé přilepšení k jejich příjmu, případně k důchodu. Z takto zainvestované částky si klient může nastavit tzv. rentu, určitou výši peněz, kterou mu budeme pravidelně měsíčně/kvartálně/pololetně nebo ročně posílat z jeho Realitního účtu na jeho osobní účet v bance. Jsou i klienti, kteří dnes uzavírají Realitní účet RENTA+ pro své děti, případně vnoučata a po dosažení určitého věku dítěte mu nechají vyplácet rentu právě na studia, splátky hypotéky atd.

Klienti ale mohou investovat i po malých částkách, pravidelně či nepravidelně od 500 Kč. Pro tento typ investování máme Realitní účet SPORO. Je to vhodná alternativa ke stavebnímu či penzijnímu spoření a výhodou je již zmíněná rychlá dostupnost zhodnocovaných peněz.

Dětem vždy investuje jeho zákonný zástupce. V případě, že bude chtít smlouvu rušit před dovršením 18 let věku dítěte, lze tak pouze po rozhodnutí opatrovnického soudu. Po dovršení 18 let si pak klient s penězi disponuje sám.