Měření radonu v terénu

Radonový program TERA banner

Ukázka měření koncentrace radonu radonovou sondou Tesla TSR 4S přes síť Sigfox.

The post Měření radonu v terénu first appeared on TESLA, akciová společnost.