Komentář k vývoji kurzu fondu Realita

Vážení klienti,

Fond Realita v současné době dokončuje 2 významné akvizice do portfolia nemovitostí v celkové výši cca 400 mil. CZK. Jedná se o Psychiatrickou léčebnu a administrativní budovu, na kterých v současné chvíli probíhají tehnická a právní due diligence.

Obě akvizice pro svou velikost vyžadují vysokou míru volné likvidity a časové náročnosti, která má za následek nižší výkonnost fondu Realita za poslední měsíce.

Dokončení nákupu výše uvedených nemovitostí očekáváme v průběhu měsíce srpna/září.

Děkujeme za důvěru, kterou nám projevujete investováním do nemovitostního fondu a doufáme, že i nadále zůstane Vaším partnerem v oblasti investování do nemovitostí.

Představenstvo WMS investiční společnost, a.s. (nyní TESLA investiční společnost, a.s.)