JAK HOSPODAŘÍTE S PENĚZI INVESTORŮ? KOLIK INVESTOVAT DO FONDU? JAK JE TO S LEGISLATIVOU?

 

3 OTÁZKY NA PŘEDSEDU PŘEDSTAVENSTVA MARTINA FOLPRECHTA, DÍL 03

 

Jak s penězi investorů hospodaříte, jaký je koloběh – na co jejich peníze použijete, na čem vyděláváte a z čeho je zase vyplácíte?

Lidé věnují hodně svého času tomu, aby peníze vydělali, ale mnohdy je neuváženě zainvestují s vidinou vysokého zhodnocení, které s sebou nese vysokou míru rizika ztráty. Náš typický klient nehledá vysoké zhodnocení, ale bezpečný přístav v nemovitostech a konzervativní přístup k jeho penězům. Klienti posílají peníze na účet fondu vedený u banky ČSOB a fond Realita, resp. TESLA IS, která za fond jedná, za tyto peníze nakupuje vhodné nemovitosti, zpravidla pro dlouhodobé držení jako např. Datové centrum Vodafone v Říčanech. Klienti se podílejí jak na výnosu z nájmu vlastněných nemovitostí, tak na případné změně hodnoty nemovitostí.

Do fondu je možné investovat formou pravidelných splátek už od 500 korun měsíčně. Jaká je preferovaná praxe investování – pravidelné investice nebo jednorázové větší peníze?

Obě formy jsou využívané. Jde vždy o preferenci každého jednotlivého klienta. Máme klienty, kteří si nás chtějí vyzkoušet a dají k nám 500 Kč. Postupně pak začínají posílat peníze pravidelně nebo pošlou větší část peněz jednorázově. Nicméně průměrná výše investice do fondu je cca 150 tisíc korun ročně.

Peníze podílníků jsou ve fondu chráněné přísnou legislativou a regulované ČNB. Co přesně legislativa chrání a co reguluje ČNB?

Nemovitostní fond Realita vlastní všichni klienti. Nikdo jiný. Klienti si tuto skutečnost mohou ověřit sami v katastru nemovitostí. Fondy, které jsou určené pro širokou veřejnost, jsou velmi přísně regulované. Vše vychází z jednoho základního předpokladu, a to, že většina lidí nezná a neumí správně vyhodnotit rizika spojená s investováním. Jinými slovy ČNB a patřičné zákony výrazně omezují fond v tom, jak s majetkem jeho podílníků nakládat. Dále je zde i tzv. depozitář fondu, v našem případě banka ČSOB, která transakce fondu dozoruje. Pro představu, fond musí držet minimálně 20 % majetku v penězích, za které nemůžete nakoupit nemovitosti. Nebo pokud kupujete nemovitost, musíte mít minimálně 2 posudky a nakupujete za ten, který je výhodnější pro klienty.  Omezení fungování a nakládaní s majetkem fondu je celá řada a není proto s podivem, že celá řada fondů je registrována mimo ČR nebo využívá tzv. formu FKI (fond kvalifikovaných investorů), kde míra regulace je výrazně nižší.