• Fond Realita

Fond Realita patří mezi nejstarší profesionálně spravované realitní fondy v České republice, hlavními principy dlouhodobého fungování portfolia nemovitostí jsou udržitelnost stabilních výnosů a rezistence vůči neočekávaným ekonomickým výkyvům.

Název:Realita nemovitostní otevřený podílový fond, TESLA investiční společnost, a.s.
ISIN:CZ0008473139
Typ fondu:Speciální fond nemovitostí, OPF
Rizikovost fondu:2 ze 7
Depozitář fondu:Československá obchodní banka, a.s.
Správce fondu:TESLA investiční společnost, a.s.
Měna:CZK
Datum založení: 27.04.2009
Vstupní poplatek:3,00 %
Výstupní poplatek:0,00 % – 1,00 %
Poplatek za správu:1,60 % z výše vlastního kapitálu
Minimální investice:500,- Kč
Doporučený investiční horizont:min. 3 roky
Stanovení aktuální hodnoty PL: jednou měsíčně
Vlastní kapitál:2.183.565.161 Kč
Informace ke dni:28.2.2023

Výše poplatku je stanovena na základě zvoleného typu investice. Více informací o výstupních poplatcích dle druhu investice naleznete v ceníku.

Klíčové informace

Factsheet v PDF

Obchodní podmínky