Název: Realita nemovitostní otevřený podílový fond, TESLA investiční společnost, a.s.
ISIN: CZ0008473139
Typ fondu: Speciální fond nemovitostí, OPF
Rizikovost fondu: Nízká
Depozitář fondu: Československá obchodní banka, a.s.
Správce fondu: TESLA Investiční společnost, a.s.
Měna: CZK
Datum založení: 27.04.2009
Vstupní poplatek: 3,00%
Výstupní poplatek: 0,00% – 1,00%
Poplatek za správu: 1,60% z výše vlastního kapitálu
Minimální investice: 500,- Kč
Doporučený investiční horizont:  min. 3 roky
Stanovení aktuální hodnoty PL:  jednou měsíčně
Vlastní kapitál: 2.172.191.114 Kč

Informace ke dni: 30.11.2022

Výše poplatku je stanovena na základě zvoleného typu investice. Více informací o výstupních poplatcích dle druhu investice naleznete v ceníku.

Factsheet v PDF