Nová nemovitost v portfoliu fondu Realita

Vážení klienti,

Rádi bychom Vám představili novou nemovitost, kterou jsme začlenili do nemovitostního portfolia fondu Realita. Jedná se o komerční nemovitost, které se nachází v centru města Ústí nad Labem, v ulici Revoluční.

Pořizovací cena objektu je ve výši 33 500 000,- Kč. Největším nájemcem objektu je společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Čisté výnosové procento objektu činí  8,36% p.a.

Technický stav objektu je velmi dobrý a nevyžaduje další opravy nebo rekonstrukce.

Představenstvo TESLA Investiční společnost, a.s. (nyní TESLA investiční společnost, a.s.)

Shrnutí činnosti fondu REALITA k 31.12.2015

Vážení klienti,

děkujeme Vám za důvěru, kterou nám projevujete investováním do nemovitostního fondu REALITA. Počet klientů, kteří investují do fondu REALITA přesáhl 1500, což nás velice těší. Fondu se díky Vám daří plnit stanovené cíle pro rok 2015, jak v navyšování vlastního kapitálu, tak v dosahování výkonosti pro naše podílníky.

Výše vlastního kapitálu a aktiv fondu REALITA:

 • fond Realita ukončil rok 2015 růstem vlastního kapitálu na částku 309 mil. CZK což představuje meziroční nárůst o 89%.

vlastni_kapital

 • fond Realita ukončil rok 2015 růstem aktiv na částku 416 mil. CZK což představuje meziroční nárůst o 87%.

aktiva

 

Nemovitosti ve fondu REALITA v roce 2015

 • V roce 2015 jsme nakoupili do portfolia fondu nemovitosti v celkové výši 135,2 mil. CZK.
 • Koncem roku jsme vstoupili do jednání o nákupu souboru nemovitostí v celkové výši 69 mil. CZK, jejichž nákup bude dokončen na začátku měsíce března.

Rekonstrukce a noví nájemníci v našich nemovitostech

 • V měsíci listopadu 2015 jsme dokončili rekonstrukci přízemí v budově s hlavním nájemcem Komerční bankou, a.s. v Prachaticích. Přízemní prostory byly přestavěny na míru nového nájemce – Českou pojišťovnu, a.s. Upravený objekt má v tuto chvíli 2 významné nájemce – regionální pobočku Komerční banky, a.s. a regionální pobočku České pojišťovny, a.s.
 • od listopadu 2015 probíhala rekonstrukce v komerčním objektu v Jesenici. V objektu byla nainstalována nová moderní technologie pro nového nájemce, který bude pokračovat v provozování plavání pro děti. Rekonstrukce byla dokončena začátkem února 2016 a bude předána novému nájemci začátkem měsíce března 2016.

Ještě jednou Vám děkujeme za Vaši důvěru a doufáme, že zůstaneme i nadále Vašim partnerem v oblasti investování do nemovitostí.

Představenstvo TESLA Investiční společnost, a.s. (nyní TESLA investiční společnost, a.s.)

Shrnutí činnosti fondu Realita ke 30.9.2015

Vážení klienti,

děkujeme Vám za důvěru, kterou nám projevujete investováním do nemovitostního fondu REALITA. Fondu se díky Vám daří plnit stanovené cíle pro rok 2015, jak v navyšování vlastního kapitálu fondu, tak v dosahování výkonosti pro naše podílníky.

Nemovitosti ve fondu REALITA v roce 2015

 • do konce září jsme nakoupili do portfolia fondu nemovitosti v celkové výši cca 135 mil. CZK.
 • dokončujeme jednání o koupi další komerční nemovitosti ve výši cca 32 mil. CZK

Rekonstrukce a noví nájemníci v našich nemovitostech

 • od konce tohoto měsíce začne probíhat rekonstrukce přízemí v administrativní budově v Prachaticích, kde je hlavním nájemcem Komerční banka, a.s. Přízemní prostory budou přestavěny na míru nového nájemce – Českou pojišťovnu, a.s. Upravený objekt bude po té mít mimo jiné 2 hlavní nájemce – Komerční banku a Českou pojišťovnu, a.s. Rekonstrukce bude dokončena do konce roku 2015. Zvýšený výnos této nemovitosti se plně projeví ve výkonnosti fondu v roce 2016.
 • byla spuštěna rekonstrukce v přízemí komerčního objektu v Jesenici. V objektu bude instalována nová moderní technologie pro nového nájemce, který bude pokračovat v provozování plavání pro děti.
 • od konce října začne probíhat rekonstrukce nebytových prostor v činžovním domě v Liberci. Nebytové prostory budou přestavěny pro nového nájemce – restauraci. Po dokončení rekonstrukce očekáváme výrazné zvýšení výnosu této nemovitosti.

Ještě jednou Vám děkujeme za Vaši důvěru a doufáme, že zůstanete i nadále naším partnerem v oblasti investování do nemovitostí.

Představenstvo TESLA Investiční společnost, a.s. (nyní TESLA investiční společnost, a.s.)

Nová nemovitost v portfoliu – Bytový dům Čížová

Vážení klienti,

Rádi bychom Vám představili novou nemovitost, kterou jsme začlenili do nemovitostního portfolia fondu Realita.

Jedná se o bytový dům, který je umístěn v obci Čížová (okres Písek).

Pořizovací cena objektu je ve výši 5 200 000,- Kč. Nemovitost má generálního nájemce, společnost MS TRANSPORT, s.r.o.

Čisté výnosové procento objektu činí 11,53% p.a.

Technický stav objektu je velmi dobrý a nevyžaduje další opravy nebo rekonstrukce.

Představenstvo TESLA Investiční společnost, a.s. (nyní TESLA investiční společnost, a.s.)

Nová nemovitost – Komerční objekt u dálnice D1

Vážení klienti,

Rádi bychom Vám představili novou nemovitost, kterou jsme začlenili do nemovitostního portfolia fondu Realita.

Jedná se o komerční objekt, který je umístěn podél exitu č.12 dálnice D1. Objekt má velmi dobrou dopravní dostupnost a uzavřené parkoviště na vlastním pozemku.

Pořizovací cena objektu je ve výši 1 847 063,- EUR. Nemovitost je plně obsazena nájemcem Vodafone Czech Republic, a.s.

Čisté výnosové procento objektu činí 8,23% p.a.

Technický stav objektu je velmi dobrý a nevyžaduje další opravy nebo rekonstrukce.

 

Představenstvo TESLA Investiční společnost, a.s. (nyní TESLA investiční společnost, a.s.)