Shrnutí činnosti fondu REALITA k 31.12.2016

Vážení klienti,

děkujeme Vám za důvěru, kterou nám projevujete investováním do nemovitostního fondu REALITA. Počet klientů, kteří investují do fondu REALITA přesáhl 4000, což nás velice těší. Fondu se díky Vám podařilo splnit stanovené cíle pro rok 2016, jak v navyšování vlastního kapitálu a aktiv, tak v dosahování výkonosti fondu.

Výše vlastního kapitálu a aktiv fondu REALITA:

 • fond Realita ukončil rok 2016 růstem vlastního kapitálu na částku 725 mil. CZK, což představuje meziroční nárůst o 134%.
 • fond Realita ukončil rok 2016 růstem aktiv na částku 1,028 mld. CZK, což představuje meziroční nárůst o 247%.

 

Nemovitosti ve fondu REALITA v roce 2016/2017

 • V roce 2016 jsme nakoupili do portfolia fondu nemovitosti v celkové výši 350 mil.
 • Koncem roku 2016 jsme vstoupili do jednání o nákupu souboru 3 nemovitostí v celkové výši 130 mil. CZK, jejichž nákup byl dokončen na přelomu měsíce února/března roku 2017
 • V letošním roce jsme připraveni do nových nákupů investovat až 500 mil. CZK. Současné rozjednané nákupy ve výši cca 200 mi. CZK budou dokončeny v průběhu měsíce června

Rekonstrukce

 • V průběhu měsíce prosince 2016 jsme začali připravovat výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace a výtahu do administrativních budov na adrese Revoluční 177/5 a 178/3 v Ústí nad Labem. Tyto budovy jsme nakoupili do portfolia fondu v březnu 2016. Vzhledem k tomu, že se jedná o 5-ti podlažní a vzájemně propojené budovy, je možné pouze jedním výtahem obsloužit obě budovy. Realizací tohoto projektu zvýší pohodlí nájemců a jejich klientů, kteří se budou mnohem komfortněji dostávat do vyšších podlaží. Vzhledem ke skutečnosti, že budovy jsou umístěné na prestižní adrese v samotném centru města, lze očekávat, že po zprovoznění výtahu dojde k nárůstu počtu nových nájemců, čímž se zvýší výnos na těchto budovách. Nyní jsme ve fázi finalizace konečného výběru dodavatele, který výtah zhotoví.

Noví významní nájemníci v našich nemovitostech

 • V Liberci na adrese Pražská 11/13 se nám podařilo do nájemního vztahu získat kavárnu CrossCafe, která svojí investicí činžovní dům nejen zhodnotila, ale částečnou opravou fasády mu dala mnohem hezčí vzhled.
 • Nákupem administrativní budovy na adrese Revoluční 177/5 v Ústí nad Labem jsme získali stabilního nájemce O2 Czech Republic, a.s.
 • Do obchodního domu OC SEVER v Ústí nad Labem se nám podařilo získat lukrativního nájemce Tiger Stores Czech Republic s.r.o., který zvýšil jeho návštěvnost a prestiž. Dlouhodobou nájemní smlouvou (pětiletou) jsme významně zvýšili a stabilizovali výnosy z nájmů obchodního domu OC SEVER.
 • V průběhu měsíce května a června 2016 jsme podepsali dlouhodobou (pětiletou) nájemní smlouvu se společnosti LIVINE VENUES, a.s., na pronájem zámku v Čechticích a Faře v Rančířově, kde tato společnost provozuje školící a ubytovací zařízení pro široké spektrum bonitních společností jednak tuzemských, tak i nadnárodních.

 

Naši obchodní partneři a investiční příležitosti

V loňském roce jsme rozvinuli a posílili spolupráci s významnými makléřskými spolčenostmi, kteří jsou pro nás základní stavební kamen našeho rozvoje ve vztahu k Vám našim klientům.

V letošním roce pro Vás připravujeme vylepšení našeho produktového portfolia o nové Investiční příležitosti o kterých Vás budeme informovat v tomto roce.

 

Děkujeme za Vaši důvěru a doufáme, že zůstaneme i nadále Vašim partnerem v oblasti investování do nemovitostí.

 

 

Představenstvo TESLA Investiční společnost, a.s. (nyní TESLA investiční společnost, a.s.)

Nové komerční nemovitosti v portfoliu fondu Realita

Vážení klienti,

Rádi bychom Vám představili soubor 3 nemovitostí, které jsme začlenili do nemovitostního portfolia fondu Realita. Jedná se o komerční nemovitosti, které se nachází v ulici Masarykova, nedaleko hlavního náměstí města Ústí nad Labem.

Objekt č.1 se nachází na adrese Masarykova 24, Ústí nad Labem
Pořizovací cena objektu je ve výši 25 920 000,- Kč
Výnosové procento objektu činí 7,91% p.a.
Největším nájemcem objektu je společnost Lipizzan, s.r.o. a Toan Thang Hoang

Objekt č.2 se nachází na adrese Masarykova 28, Ústí nad Labem
Pořizovací cena objektu je ve výši 54 720 000,- Kč
Výnosové procento objektu činí 7,08% p.a.
Největším nájemcem objektu je drogerie Family a Domácí lékárna

Objekt č.3 se nachází na adrese Masarykova 32, Ústí nad Labem
Pořizovací cena objektu je ve výši 49 920 000,- Kč
Výnosové procento objektu činí 7,55% p.a.
Největším nájemcem objektu je prodejna potravin BILLA

Všechny objekty jsou v dobrém stavebně-technickém stavu.

Představenstvo WMS investiční společnost, a.s. (nyní TESLA investiční společnost, a.s.)

Komentář portfoliomanagera Říjen 2016

 • V průběhu měsíce září se nám podařilo prodat z areálu bývalé pily v Borohrádku malé, dlouhodobě neobsazené ubytovací zařízení a rovněž dlouhodobě neobsazenou skladovací halu.
 • V polovině měsíce října jsme zrealizovali prodej zbytkové – poslední části areálu bývalé pily v Borohrádku, rovněž dlouhodobě nevyužívané administrativní budovy.
 • Dále jsme koncem měsíce října prodali rodinný dům v Novém Bydžově a ve Štěpánově nad Svratkou.

 

Ve všech případech se jednalo o málo významné nemovitosti, které již nadále nevyhovují současným a budoucím požadavkům stabilního a výkonného nemovitostního portfolia OPF Realita,

a to zejména z následujících důvodů:

Areál bývalé pily v Borohrádku byl velice nevhodným nákupem předchozího vedení nemovitostního OPF Bridge, nyní OPF Realita, neboť byl po většinu jejího vlastnictví pouze minimálně pronajat, a to i přes veškerou naši snahu jej alespoň částečně pronajmout. Proto jsme přistoupili k jeho postupnému prodeji, a to za co možná nejvýhodnější cenu.

Ohledně prodeje dvou malých rodinných domků, tam se bohužel rovněž jednalo o velice nevhodný nákup realizovaný předchozím vedením nemovitostního OPF Bridge nyní OPF Realita. Rodinné domky byly sice pronajaty, ale její nájemci nebyli schopni dlouhodobě a stabilně dodržovat smluvní ujednání. Nájem sice hradili, ale nepravidelně a s dost velkými obtížemi. Ale na péči o údržbu, kterou dle smluvního ujednání měli vykonávat a hradit v plném rozsahu, jim již finanční prostředky nezbývali. Tudíž jedním z řešení by byla rozsáhla rekonstrukce a následný pronájem jiným subjektům nebo jejich odprodej. Po naší velice pečlivé uvážené ekonomické analýze nám vyšlo, že odprodej těchto dvou rodinných domků, za následně dojednanou kupní cenu, je pro podílníky tím nejvhodnějším řešením.

 

Nová nemovitost v portfoliu fondu Realita – Česká Lípa

Vážení klienti,

Rádi bychom Vám představili novou nemovitost, kterou jsme začlenili do nemovitostního portfolia fondu Realita.

Jedná se o komerční nemovitost, které se nachází na okraji historického centra České Lípy v ulici U Synagogy

Pořizovací cena objektu je ve výši 24 500 000,- Kč. Největším nájemcem objektu je společnost BONVER WIN, a.s.

Čisté výnosové procento objektu činí  10,63% p.a.

Technický stav objektu je velmi dobrý a nevyžaduje další opravy nebo rekonstrukce.

 

Představenstvo WMS investiční společnost, a.s. (nyní TESLA investiční společnost, a.s.)

Nová nemovitost v portfoliu fondu Realita

Vážení klienti,

Rádi bychom Vám představili novou nemovitost, kterou jsme začlenili do nemovitostního portfolia fondu Realita.

Jedná se o obchodní centrum SEVER, které se nachází v samotném centru města Ústí nad Labem, na Mírovém náměstí.

Pořizovací cena objektu je ve výši 132 500 000,- Kč. Největšími nájemci objektu jsou společnosti TIGER STORES CZECH REPUBLIC, životní pojišťovna Nationale-Nederlanden a společnost Delta Holešovice, a.s.

Čisté výnosové procento objektu činí  8,00% p.a.

Technický stav objektu je velmi dobrý a nevyžaduje další opravy nebo rekonstrukce.

Karta nemovitosti zde.

Představenstvo WMS investiční společnost, a.s. (nyní TESLA investiční společnost, a.s.)

Nová nemovitost v portfoliu fondu Realita – Liberec

Vážení klienti,

Rádi bychom Vám představili novou nemovitost, kterou jsme začlenili do nemovitostního portfolia fondu Realita.

Jedná se o komerční nemovitost, které se nachází v centru města Liberce, v ulici Moskevská.

Pořizovací cena objektu je ve výši 42 324 000,- Kč. Největším nájemcem objektu je společnost DL Game, s.r.o.

Čisté výnosové procento objektu činí  7,85% p.a.

Technický stav objektu je velmi dobrý a nevyžaduje další opravy nebo rekonstrukce.

 

Představenstvo WMS investiční společnost, a.s. (nyní TESLA investiční společnost, a.s.)

Nová nemovitost v portfoliu fondu Realita – komerční nemovitost Rančířov

Vážení klienti,

Rádi bychom Vám představili novou nemovitost, kterou jsme začlenili do nemovitostního portfolia fondu Realita.

Jedná se o fara Rančířov, který je v současné době provozován jako školící a konferenční centrum s ubytováním.

Pořizovací cena objektu je ve výši 45 000 000,- Kč.

Čisté výnosové procento objektu činí  8,00% p.a.

Objekt je po celkové rekonstrukci a nevyžaduje další opravy.

 

Představenstvo WMS investiční společnost, a.s. (nyní TESLA investiční společnost, a.s.)

Nová nemovitost v portfoliu fondu Realita – zámek Čechtice

Vážení klienti,

Rádi bychom Vám představili novou nemovitost, kterou jsme začlenili do nemovitostního portfolia fondu Realita.

Jedná se o zámek Čechtice, který je v současné době provozován jako školící a konferenční centrum s ubytováním.

Pořizovací cena objektu je ve výši 32 400 000,- Kč. Generálním nájemcem objektu je společnost LIVING VENUES, a.s.

Čisté výnosové procento objektu činí  8,00% p.a.

Objekt je po celkové rekonstrukci a nevyžaduje další opravy.

 

Představenstvo WMS investiční společnost, a.s. (nyní TESLA investiční společnost, a.s.)

Změna ceníku vstupních a výstupních poplatků fondu Realita

Vážení klienti nemovitostního fondu Realita,

představenstvo WMS investiční společnosti, a.s. rozhodlo, že od 1.5.2016 bude změněn ceník vstupních a výstupních poplatků fondu Realita. Změna se týká ve zvýšení vstupních poplatků u všech typů investic do nemovitostního fondu Realita o 0,5%.

Ceník fondu Realita nemovitostní otevřený podílový fond, TESLA investiční společnost, a.s., který bude platný od 1.5.2016.

Veškeré vklady, které budou připsány na účet fondu Realita do 30.4.2016 budou zpoplatněny za stávajících podmínek. Vklady od 1.5.2016 již budou zpoplatněny dle nového ceníku.

Změny ceníku vstupních a výstupních poplatků fondu Realita jsou aktualizovány a zveřejňovány na našich webových stránkách www.wmsinvest.cz

Fond díky rostoucímu objemu vkladů nakupuje další nemovitosti a aktuálně disponuje v nemovitostním portfoliu největším počtem nemovitostí (celkem 19 nemovitostí).

Děkujeme Vám za důvěru při investování do nemovitostního fondu Realita.

 

Představenstvo WMS investiční společnosti, a.s. (nyní TESLA investiční společnost, a.s.)

TESLA investiční společnost, a.s.
Břehová 43/3, Praha 1, 110 00

 

 

Nová nemovitost v portfoliu fondu Realita – Ústí nad Labem

Vážení klienti,

Rádi bychom Vám představili novou nemovitost, kterou jsme začlenili do nemovitostního portfolia fondu Realita. Jedná se o komerční nemovitost, které se nachází v centru města Ústí nad Labem, v ulici Revoluční.

Pořizovací cena objektu je ve výši 35 500 000,- Kč. Největším nájemcem objektu je klenotnictví Provazník a bistro Bonvián.

Čisté výnosové procento objektu činí  8,29% p.a.

Technický stav objektu je velmi dobrý a nevyžaduje další opravy nebo rekonstrukce.

 

Představenstvo TESLA Investiční společnost, a.s. (nyní TESLA investiční společnost, a.s.)