ODMĚNÍME VÁS ZA DOPORUČENÍ STŘÍBRNÝM INVESTIČNÍM ŠPERKEM V LIMITOVANÉ EDICI

Doporučte nám klienta a obdržíte tento stříbrný šperk, který Vám osobně předáme.

ODMĚNÍME VÁS ZA DOPORUČENÍ ELEKTRONKOVÝMI HODINAMI TESLA

TESLA RENTA je jediný produkt na trhu, u kterého, je možné získat bonifikaci ke stávajícímu/budoucímu výnosu ve výši 2%

ZIMNÍ BONUS – 2% k Vaší investici

ZIMNÍ BONUS TESLA

Vážení klienti společnosti TESLA Investiční společnost, a.s., od 1.11. 2020 jsme se rozhodli pro Vás připravit produkt, u kterého, je možné získat bonifikaci ke stávajícímu/budoucímu výnosu fondu Realita ve výši 2%. Tento bonus je určen jak pro všechny stávající, tak i pro nové klienty společnosti TESLA IS. Akce zimní BONUS TESLA platí v rozhodném období od 1.11.2020 do 31.12.2020. Bonus bude připsán každému klientovi, při splnění těchto podmínek:

Popis produktu pro získání bonusu:

 • bonus 2% se vztahuje na nové investice zaslané na účet fondu Realita do typu investice Renta PLUS od 1.11.2020 do 31.12.2020
 • ke každé takové nové investici TESLA IS připíše investorovi prostřednictvím majetkového účtu investora jako bonus podílové listy fondu Realita v hodnotě odpovídající 2 % takto uskutečněné investice investora
 • připsání bonusu 2% proběhne následující měsíc po zainvestování klientem a následném vydání podílových listů
 • klient zároveň stále vydělává na stávající výkonnosti fondu Realita
 • minimální výše investice 50.000,- Kč
 • vstupní poplatek 0%
 • výstupní poplatek 1% do 1 roku, po roce výstupní poplatek 0% – viz ceník
 • doporučená doba investice 3 roky
 • možnost nastavení pravidelných odkupů po 6 měsících, které jsou bez výstupního poplatku – viz ceník
 • rozhodným okamžikem pro posouzení vzniku práva na bonus je doručení pokynu k nákupu podílových listů fondu Realita investorem, tedy okamžik, kdy bude na účet fondu Realita připsána platba odpovídající předmětné investici; finanční prostředky tedy musí být připsány na účet fondu nejpozději do 31.12.2020
 • podmínky produktu Renta PLUS jsou k dispozici na internetových stránkách www.teslainvest.cz, záložka Produkty fondu, případně na lince klientského centra 222 312 624
 • Vstupní a výstupní poplatky všech produktů fondu Realita, včetně produktu Renta PLUS, jsou uvedeny ve statutu fondu realita a upřesněny v ceníku. Tyto dokumenty jsou dostupné v elektronické podobě na internetových stránkách teslainvest.cz, záložka Dokumenty, nebo v listinné podobě v sídle TESLA IS, Konviktská 291/24 Praha 1 – Staré Město, 110 00, v pracovních dnech od 10:00 do 16:00.

 

Podmínky získání bonusu 2% – stávající klient (klient s platnou uzavřenou smlouvou s TESLA investiční společnost, a.s.):

 • klient musí zaslat finanční prostředky na účet fondu Realita 626111626/0300 do typu investice Renta PLUS pod variabilním symbolem VS: 1 + identifikační číslo klienta (číslo smlouvy)
 • minimální výše investice 50.000,- Kč
 • finanční prostředky musí být připsány na účtu fondu Realita nejpozději do 31.12.2020

 

Podmínky získání bonusu 2% – nový klient

 • klient musí uzavřít rámcovou smlouvu s TESLA investiční společností, a.s.
 • klient musí zaslat finanční prostředky na účet fondu Realita 626111626/0300 do typu investice Renta PLUS pod variabilním symbolem VS: 1 + identifikační číslo klienta (číslo smlouvy)
 • minimální výše investice 50.000,- Kč
 • finanční prostředky musí být připsány na účtu fondu Realita nejpozději do 31.12.2020

Zpráva o aktuálním stavu v době nouzového stavu.

V současné době i přes nepříjemnou situaci zapříčiněnou dalším Nouzovým stavem, a s tím souvisejícím uzavřením některých provozoven našich nájemců, nám nájemci neodcházejí.

Našim nájemcům se snažíme poskytovat všemožnou pomoc, aby se v tak těžké době udrželi a mohli po skončení této nepříjemné krize dále pokračovat ve svém podnikání. Například tím, že jim posunujeme splatnosti nájemného. Dále nájemcům, kteří mají nárok na vyhlášenou Výzvu – COVID nájemné 2, kdy stát poskytne kompenzaci ve výši 50% nájemného, je na tuto skutečnost upozorňujeme a poskytujeme konzultace a pomoc na získání této finanční kompenzace.

Pro stabilizaci nemovitostního porfolia neustále usilujeme o získávání nových perspektivních nájemců, což se nám i v této době pozvolna daří. Výhodou našeho nemovitostního portfolia je skutečnost, že v něm nemáme zastoupené velké administrativní budovy, takže nám nehrozí „vylidnění“ s přesunem zaměstnanců na home office.

 

JAK ZHODNOTIT MILION A V KLIDU SPÁT?

Připravili jsme pro vás překvapivá čísla. Úroky na spořicích účtech jdou dolů.

U NÁS VYDĚLÁTE 493KRÁT VÍC NEŽ V BANCE

Investování do nemovitostních fondů má nespornou výhodu v tom, že investujete do nemovitostí. Investovat můžete jak často, kolik a jak dlouho chcete. Už po půl roce můžete ze svých peněz čerpat tzv. rentu.

JAK NEJLÉPE ZHODNOTIT ÚSPORY?

„Peníze snáze odcházejí, než přicházejí“

Jan Amos Komenský

 

Podle lednového průzkumu Ministerstva Financí ČR si 64 % domácností tvoří finanční rezervu. To je o 33 % více než v roce 2010. A podle aktuálního měření Českého statistického úřadu spoříme nejvíce v historii samostatného Česka. Ovšem nejčastěji své peníze necháváme „vydělávat“ na spořicích účtech. 58 % z nás (nejvíce seniorů) dokonce spoří v hotovosti.

Oproti tomu 72 % všech oslovených ví, že díky inflaci jejich peníze na bankovních účtech ztrácejí na hodnotě. Češi jsou tedy spořivější a finančně gramotnější, než tomu bylo v minulých letech. Tak proč i přesto, že vědí, jak inflace požírá jejich úspory, nezvolí vhodnější způsob, jak zhodnotit peníze?

 

Každý má o své peníze strach. Aby o ně nepřišel. Na finančním trhu však existuje nabídka produktů regulovaných Českou národní bankou, kde vaše úspory zhodnotíte lépe a s minimálním rizikem. Stačí jen zaměnit slovo „spořit“ za slovo „investovat“. Proto, abyste mohli investovat, nemusíte mít miliony, univerzitní vzdělání, ani nervy nadranc. Stačí investovat konzervativně. Nehledat velké výnosy a zároveň velká rizika. Protože to jde ruku v ruce. Nejvhodnější alternativou je investování do nemovitostních fondů. V nemovitostním fondu Realita investujete do českých nemovitostí. Do reálných aktiv, které jsou po staletí uchovatelem hodnot a jejich hodnota stále stoupá.

 

Co je to konzervativní investování?

 

Jak vaše peníze zhodnotíte v nemovitostním fondu Realita?

 

Peníze vám pak budou snadno i přicházet. A bez zbytečných poplatků.

 

Zdroj: https://financnigramotnost.mfcr.cz/cs/pro-odborniky/mereni-urovne-financni-gramotnosti/2020/vysledky-mereni-financni-gramotnosti-20-3286

 

CO JE TO KONZERVATIVNÍ INVESTOVÁNÍ?

Konzervativní znamená s nízkou mírou rizika. Takové finanční produkty vám nepřinesou zhodnocení v řádech desítek procent ročně. Vysoký výnos totiž znamená vysoké riziko. A takovou strategii my nemáme. Speciální nemovitostní fond Realita je konzervativní. Historické roční zhodnocení fondu je 3-4 % (pro srovnání na spořicích účtech v současné době dostanete úrok 0,5–1 %). Každý, kdo do fondu zainvestuje ví, že i v případě ekonomických turbulencí to jeho investice ustojí. Protože jsou v českých nemovitostech. A ceny nemovitostí v čase neustále rostou. Fond Realita si zakládá na dvou konkurenčních výhodách:

 • Zadlužení fondu

Každý fond si na nákup nemovitostí více či méně půjčuje peníze od bank. Čím méně si fond půjčuje, tím bezpečnější je do fondu investovat. Podílníci fondu mají tedy většinu svého majetku v českých nemovitostech.

V nemovitostním fondu Realita spravujeme majetek podílníků za více jak 2 miliardy korun. Od bank máme půjčeno pouze 5 % z celkového majetku. Podílníci fondu mají tedy všechen svůj majetek v českých nemovitostech. Daníme vše v České republice.

 • Míra likvidity

Každý nemovitostní fond musí mít minimálně 20 % z celkového majetku v likvidních, tedy peněžních prostředcích, aby mohl v případě potřeby vyplácet investorům větší množství peněz najednou. To je dané zákonem. Fond Realita drží v peněžních prostředcích více, než je výše stanovená zákonem.

Chcete investovat? Máte pětistovku nebo víc? Při minimální investici ve výši 50 000,- Kč vám k budoucímu výnosu fondu Realita přidáme ještě jednorázový TESLA RENTA BONUS ve výši 1 %.

Fond Realita je nejvýnosnějším* a nejkonzervativnějším* retailovým nemovitostním fondem v České republice.

PODÍVEJTE SE SAMI   CHCI INVESTOVAT PĚTISTOVKU   CHCI TESLA RENTA BONUS 

 

*Bližší informace, statut a sdělení klíčových informací fondu Realita naleznete na www.teslainvest.cz. Použitou metodiku při srovnání nemovitostních fondů naleznete na www.porovnavacinvestic.cz.

Podmínky marketingové akce „1 % bonus k investici – podzimní akce k Renta PLUS“

Vážení investoři,

níže naleznete podmínky marketingové akce „1 % bonus k investici“, která probíhá v rozhodném období od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020.

Ke každé nové investici, učiněné v rozhodném období do produktu Renta PLUS investičního fondu Realita nemovitostní otevřený podílový fond, TESLA investiční společnost, a.s. („Fond“), připíše TESLA investiční společnost, a.s. („Společnost“) investorovi prostřednictvím majetkového účtu investora jako bonus podílové listy Fondu v hodnotě odpovídající 1 % takto uskutečněné investice investora.

Marketingová akce se vztahuje pouze na nové investory Fondu, kteří uzavřou se Společností smlouvu od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020 a zároveň v tomto rozhodném období zainvestují do produktu Renta PLUS.

Minimální výše investice, se kterou je právo na bonus spojeno, činí v souladu s ceníkem Fondu 50 000 Kč.

Rozhodným okamžikem pro posouzení vzniku práva na bonus je doručení pokynu k nákupu podílových listů Fondu investorem, tedy okamžik, kdy bude na účet Fondu připsána platba odpovídající předmětné investici nového investora.

Bonus bude Společností investorovi připsán v podobě podílových listů Fondu prostřednictvím majetkového účtu investora k nejbližšímu dni vydání podílových listů Fondu následujícímu po dni, kdy byly investorovi v souladu se statutem Fondu vydány podílové listy Fondu na základě uskutečněné investice investora (zpravidla tedy 1 měsíc po vydání podílových listů na základě investice investora).

V případě, že investor investici, ke které mu byl poskytnut bonus, ukončí do jednoho roku, Společnost si vyhrazuje právo uplatnit v souladu se statutem a ceníkem Fondu výstupní poplatek ve výši 1 % z odkupované částky.

Podmínky produktu Renta PLUS jsou k dispozici na internetových stránkách Společnosti www.teslainvest.cz, záložka Produkty fondu, případně na lince klientského centra Společnosti, 222 204 444.

Vstupní a výstupní poplatky všech produktů Fondu, včetně produktu Renta PLUS, jsou uvedeny ve statutu Fondu a upřesněny v ceníku Fondu. Tyto dokumenty jsou dostupné v elektronické podobě na internetových stránkách Společnosti www.teslainvest.cz, záložka Dokumenty, nebo v listinné podobě v sídle Společnosti, Konviktská 291/24 Praha 1 – Staré Město, 110 00, v pracovních dnech od 10:00 do 16:00.

 

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

5 DŮVODŮ, PROČ KONZERVATIVNĚ INVESTOVAT DO SPECIÁLNÍHO NEMOVITOSTNÍHO FONDU REALITA

5 DŮVODŮ, PROČ KONZERVATIVNĚ INVESTOVAT DO SPECIÁLNÍHO NEMOVITOSTNÍHO FONDU REALITA

 

 • Je to jednodušší a levnější způsob investování do nemovitostí. Nepotřebujete peníze na nákup nemovitosti, nenesete žádná rizika spojená s jejím provozem a pronajímáním. Fond nemovitosti nakupuje a pronajímá za vás.

 

 • Otevřené speciální nemovitostní fondy jsou méně rizikové na ekonomické výkyvy. Podle informací Asociace pro kapitálový trh České republiky majetek v nemovitostních fondech vzrostl v prvním čtvrtletí 2020 i přes ekonomické turbulence o 3,71 procent, respektive o 1,5 miliardy Kč.

 

 • Peníze všech podílníků nemovitostního fondu Realita jsou uložené ve skutečných českých nemovitostech. Veškerý majetek fondu zůstává v České republice. Fond je pod regulací České národní banky.

 

 • Podle statistik necháváme 43 % úspor ležet v bankách, kde jsou zhodnocované pouze minimálně. Vaše peníze na účtech speciálního nemovitostního fondu Realita v ČSOB jsou ošetřené zákonem stejně, jako peníze ve vaší bance. S jedním rozdílem. Historické zhodnocení peněz ve fondu Realita je 3–4 % ročně. A to je víc než na vašem účtu.

 

 • Při uzavření smlouvy si sami dopředu řeknete, jak budete peníze v čase potřebovat. Fond vám je může vyplácet jednou ročně nebo každý čtvrt rok. Je to na vás. A když budete potřebovat peníze mimo plán, stačí dát vědět a my vám je do 30 pracovních dní vyplatíme. Doporučená doba investování je tři roky.

 

K minimální investici ve výši 50 000,- Kč vám k budoucímu výnosu fondu Realita přidáme ještě jednorázový LETNÍ BONUS ve výši 1 %. Akce platí do 31. 8. 2020.

 

Nebo si nás vyzkoušejte a zainvestujte pětistovku. Ve svém majetkovém účtu na internetu pak budete sledovat, co se s vaší investicí děje. A sami se rozhodnete, chcete-li investovat víc.

 

Potřebujete ještě více informací?

 • Zeptejte se nás na cokoliv. Telefonicky, přes formulář na webu, přes facebook či osobně. Rádi vás uslyšíme či uvidíme.
 • Nebo se u nás zaregistrujte a my vám pošleme zdarma e-book, ve kterém vám vše podrobně vysvětlujeme.

 

Správcem fondu Realita je česká investiční společnost TESLA. Shromažďuje peníze od investorů a nakupuje za ně do fondu Realita vhodné nemovitosti. TESLA IS fond spravuje, nevlastní. Fond nemá právní subjektivitu a je pod regulací České národní banky. Do fondu Realita za 11 let investuje na 13 000 podílníků. Peníze všech podílníků jsou uložené převážně ve skutečných českých nemovitostech.

 

CHCI LETNÍ BONUS     CHCI INVESTOVAT PĚTISTOVKU     CHCI VÍCE INFORMACÍ