Sourozenci Klánovi se stali novými majiteli TESLA investiční společnosti

Co se nám podařilo a co nás letos čeká, shrnuje Martin Folprecht, předseda představenstva TESLA Investiční společnosti.

Co se nám podařilo a co nás letos čeká

Co se nám podařilo a co nás letos čeká, shrnuje Martin Folprecht, předseda představenstva TESLA Investiční společnosti.

TESLA investiční společnost: Tradiční hodnoty jsou nám blízké

Jednou z nejdůležitějších otázek, kterou si můžeme položit je, na co využijeme finance, které jsme vydělali a jaké hodnoty s nimi podpoříme. 

Položili jsme tři otázky portfolio manažerovi Janu Ducháčovi

Jaký dopad měl Covid na nemovitostní fond Realita?
Vzhledem ke struktuře nemovitostního fondu Realita a programům Covid nájemné, byl jeho dopad na fond minimální.

100 let TESLA, 100 let s Vámi a pro Vás

Skupina TESLA ve Vašich životech. Pusťte si video mapující aktivity této tradiční české značky.

Nový klientský účet

Velikonoční nadílka pro klienty fondu Realita. Zcela nový klientský účet. Přehlednější, modernější a bezpečnější.

NÁKUP POZEMKU DO FONDU REALITA V PRAZE

Vážení klienti,

tento týden jsme dokončili avizovaný nákup pozemku na Praze 4 v celkovém objemu 120 800 000 Kč. Pozemek je určený pro bytovou výstavbu, obchod a služby.

Prostoru pro výstavbu v rámci Prahy ubývá. Proto vzhledem k budoucímu efektivnímu využití tohoto pozemku vhodného pro bytovou výstavbu pokračujeme ve stanovené strategii a posilujeme portfolio našich nemovitostí s cílem zajistit dlouhodobé konzervativní zhodnocování peněz klientů nemovitostního fondu Realita. Roční výnos z pronájmu pozemku je více jak 9 %.

I přes dlouhotrvající ekonomické turbulence způsobené pandemií se nám daří plnit stanovené cíle.

Vaše TESLA IS

JAK HOSPODAŘÍTE S PENĚZI INVESTORŮ?

Jak hospodařit s penězi investorů Vám poradí předseda představenstva Martin Folprecht v krátkém článku.

JAKÝ JE VÝVOJ CEN NEMOVITOSTÍ?

Krátký rozhovor s předsedou představenstva Martinem Folprechtem o vývoji cen nemovitostí.

CO S VOLNÝMI PENĚZI?

Krátký rozhovor s předsedou představenstva Martinem Folprechtem.