Tradiční česká značka TESLA je tu 100 let

TESLA je první výrobce televizorů a dnes i dodavatel systémových řešení pro lepší život v komerčních i obytných budovách. Už 100 let jsme součástí vašich domácností. Dodáváme vám světlo, energii, datové sítě a pomocníky v podobě spotřebičů, které vám ušetří čas.

Působíme v mnoha odvětvích průmyslu. Pro další výrobní společnosti zpracováváme měď, ocel či bronz. Také se staráme o bezpečí ve vašich domovech, o vaši lepší komunikaci, bezpečnější cestování nebo o vaše peníze. Aby se vám neustále zhodnocovaly a vy jste mohli v klidu spát. To je TESLA. Tradiční česká značka, která má svoji hodnotu a historii. A které už jedno století důvěřuje mnoho lidí.

Do velké skupiny české tradiční značky TESLA patří výrobky a služby těchto společností:

Pro všechny naše klienty i fanoušky jsme pro celý rok 2021 připravili příběhy těchto firem a soutěže o výrobky ze skupiny TESLA. Sledujte nás na webu i na sociálních sítích.

Přání TESLA investiční společnost, a.s.

Vánoční přání předsedy představenstva Ing. Martina Folprechta.

Informace k vánočnímu bonusu 2%

Současnou situaci na trhu vnímáme jako příležitost nákupům, které jsou výhodné pro naše podílníky fondu Realita.

V tuto chvíli máme dokončené posudky na nákup stavebních pozemků v Praze v celkové výši cca 121 mil. Kč, které budou generovat výnos ve výši 8,5 % p.a.

Na tento nákup chceme využít právě nové finanční prostředky.

Máme jedno z nejnižších zadlužení mezi nemovitostními fondy v České republice a toho se chceme držet.

Nechceme naše podílníky vystavovat zbytečným rizikům.

Z tohoto důvodu jsme se rozhodli odměnit právě ty klienty, kteří navýší své vklady do fondu Realita nebo si založí novou smlouvu, okamžitým bonusem ve výši 2 %.

Tento bonus je poděkováním společnosti TESLA IS podílníkům fondu za uskutečnění této transakce.

Soutěžíte s námi o stříbrné investiční šperky z české dílny nadšenců, kteří vyrábí historické předměty pro fanoušky fantasy i pro světové filmaře.

Společnost Drakkaria nám na zakázku vyrobila sadu stříbrných investičních šperků, o které s námi soutěžíte.

ODMĚNÍME VÁS ZA DOPORUČENÍ STŘÍBRNÝM INVESTIČNÍM ŠPERKEM V LIMITOVANÉ EDICI

Doporučte nám klienta a obdržíte tento stříbrný šperk, který Vám osobně předáme.

ODMĚNÍME VÁS ZA DOPORUČENÍ ELEKTRONKOVÝMI HODINAMI TESLA

TESLA RENTA je jediný produkt na trhu, u kterého, je možné získat bonifikaci ke stávajícímu/budoucímu výnosu ve výši 2%

ZIMNÍ BONUS – 2% k Vaší investici

ZIMNÍ BONUS TESLA

Vážení klienti společnosti TESLA Investiční společnost, a.s., od 1.11. 2020 jsme se rozhodli pro Vás připravit produkt, u kterého, je možné získat bonifikaci ke stávajícímu/budoucímu výnosu fondu Realita ve výši 2%. Tento bonus je určen jak pro všechny stávající, tak i pro nové klienty společnosti TESLA IS. Akce zimní BONUS TESLA platí v rozhodném období od 1.11.2020 do 31.12.2020. Bonus bude připsán každému klientovi, při splnění těchto podmínek:

Popis produktu pro získání bonusu:

 • bonus 2% se vztahuje na nové investice zaslané na účet fondu Realita do typu investice Renta PLUS od 1.11.2020 do 31.12.2020
 • ke každé takové nové investici TESLA IS připíše investorovi prostřednictvím majetkového účtu investora jako bonus podílové listy fondu Realita v hodnotě odpovídající 2 % takto uskutečněné investice investora
 • připsání bonusu 2% proběhne následující měsíc po zainvestování klientem a následném vydání podílových listů
 • klient zároveň stále vydělává na stávající výkonnosti fondu Realita
 • minimální výše investice 50.000,- Kč
 • vstupní poplatek 0%
 • výstupní poplatek 1% do 1 roku, po roce výstupní poplatek 0% – viz ceník
 • doporučená doba investice 3 roky
 • možnost nastavení pravidelných odkupů po 6 měsících, které jsou bez výstupního poplatku – viz ceník
 • rozhodným okamžikem pro posouzení vzniku práva na bonus je doručení pokynu k nákupu podílových listů fondu Realita investorem, tedy okamžik, kdy bude na účet fondu Realita připsána platba odpovídající předmětné investici; finanční prostředky tedy musí být připsány na účet fondu nejpozději do 31.12.2020
 • podmínky produktu Renta PLUS jsou k dispozici na internetových stránkách www.teslainvest.cz, záložka Produkty fondu, případně na lince klientského centra 222 312 624
 • Vstupní a výstupní poplatky všech produktů fondu Realita, včetně produktu Renta PLUS, jsou uvedeny ve statutu fondu realita a upřesněny v ceníku. Tyto dokumenty jsou dostupné v elektronické podobě na internetových stránkách teslainvest.cz, záložka Dokumenty, nebo v listinné podobě v sídle TESLA IS, Konviktská 291/24 Praha 1 – Staré Město, 110 00, v pracovních dnech od 10:00 do 16:00.

 

Podmínky získání bonusu 2% – stávající klient (klient s platnou uzavřenou smlouvou s TESLA investiční společnost, a.s.):

 • klient musí zaslat finanční prostředky na účet fondu Realita 626111626/0300 do typu investice Renta PLUS pod variabilním symbolem VS: 1 + identifikační číslo klienta (číslo smlouvy)
 • minimální výše investice 50.000,- Kč
 • finanční prostředky musí být připsány na účtu fondu Realita nejpozději do 31.12.2020

 

Podmínky získání bonusu 2% – nový klient

 • klient musí uzavřít rámcovou smlouvu s TESLA investiční společností, a.s.
 • klient musí zaslat finanční prostředky na účet fondu Realita 626111626/0300 do typu investice Renta PLUS pod variabilním symbolem VS: 1 + identifikační číslo klienta (číslo smlouvy)
 • minimální výše investice 50.000,- Kč
 • finanční prostředky musí být připsány na účtu fondu Realita nejpozději do 31.12.2020

Zpráva o aktuálním stavu v době nouzového stavu.

V současné době i přes nepříjemnou situaci zapříčiněnou dalším Nouzovým stavem, a s tím souvisejícím uzavřením některých provozoven našich nájemců, nám nájemci neodcházejí.

Našim nájemcům se snažíme poskytovat všemožnou pomoc, aby se v tak těžké době udrželi a mohli po skončení této nepříjemné krize dále pokračovat ve svém podnikání. Například tím, že jim posunujeme splatnosti nájemného. Dále nájemcům, kteří mají nárok na vyhlášenou Výzvu – COVID nájemné 2, kdy stát poskytne kompenzaci ve výši 50% nájemného, je na tuto skutečnost upozorňujeme a poskytujeme konzultace a pomoc na získání této finanční kompenzace.

Pro stabilizaci nemovitostního porfolia neustále usilujeme o získávání nových perspektivních nájemců, což se nám i v této době pozvolna daří. Výhodou našeho nemovitostního portfolia je skutečnost, že v něm nemáme zastoupené velké administrativní budovy, takže nám nehrozí „vylidnění“ s přesunem zaměstnanců na home office.

 

JAK ZHODNOTIT MILION A V KLIDU SPÁT?

Připravili jsme pro vás překvapivá čísla. Úroky na spořicích účtech jdou dolů.

U NÁS VYDĚLÁTE 493KRÁT VÍC NEŽ V BANCE

Investování do nemovitostních fondů má nespornou výhodu v tom, že investujete do nemovitostí. Investovat můžete jak často, kolik a jak dlouho chcete. Už po půl roce můžete ze svých peněz čerpat tzv. rentu.