JAK ZHODNOTIT MILION A V KLIDU SPÁT?

Připravili jsme pro vás překvapivá čísla. Úroky na spořicích účtech jdou dolů.

U NÁS VYDĚLÁTE 409KRÁT VÍC NEŽ V BANCE

Investování do nemovitostních fondů má nespornou výhodu v tom, že investujete do nemovitostí. Investovat můžete jak často, kolik a jak dlouho chcete. Už po půl roce můžete ze svých peněz čerpat tzv. rentu.

JAK NEJLÉPE ZHODNOTIT ÚSPORY?

„Peníze snáze odcházejí, než přicházejí“

Jan Amos Komenský

 

Podle lednového průzkumu Ministerstva Financí ČR si 64 % domácností tvoří finanční rezervu. To je o 33 % více než v roce 2010. A podle aktuálního měření Českého statistického úřadu spoříme nejvíce v historii samostatného Česka. Ovšem nejčastěji své peníze necháváme „vydělávat“ na spořicích účtech. 58 % z nás (nejvíce seniorů) dokonce spoří v hotovosti.

Oproti tomu 72 % všech oslovených ví, že díky inflaci jejich peníze na bankovních účtech ztrácejí na hodnotě. Češi jsou tedy spořivější a finančně gramotnější, než tomu bylo v minulých letech. Tak proč i přesto, že vědí, jak inflace požírá jejich úspory, nezvolí vhodnější způsob, jak zhodnotit peníze?

 

Každý má o své peníze strach. Aby o ně nepřišel. Na finančním trhu však existuje nabídka produktů regulovaných Českou národní bankou, kde vaše úspory zhodnotíte lépe a s minimálním rizikem. Stačí jen zaměnit slovo „spořit“ za slovo „investovat“. Proto, abyste mohli investovat, nemusíte mít miliony, univerzitní vzdělání, ani nervy nadranc. Stačí investovat konzervativně. Nehledat velké výnosy a zároveň velká rizika. Protože to jde ruku v ruce. Nejvhodnější alternativou je investování do nemovitostních fondů. V nemovitostním fondu Realita investujete do českých nemovitostí. Do reálných aktiv, které jsou po staletí uchovatelem hodnot a jejich hodnota stále stoupá.

 

Co je to konzervativní investování?

 

Jak vaše peníze zhodnotíte v nemovitostním fondu Realita?

 

Peníze vám pak budou snadno i přicházet. A bez zbytečných poplatků.

 

Zdroj: https://financnigramotnost.mfcr.cz/cs/pro-odborniky/mereni-urovne-financni-gramotnosti/2020/vysledky-mereni-financni-gramotnosti-20-3286

 

CO JE TO KONZERVATIVNÍ INVESTOVÁNÍ?

Konzervativní znamená s nízkou mírou rizika. Takové finanční produkty vám nepřinesou zhodnocení v řádech desítek procent ročně. Vysoký výnos totiž znamená vysoké riziko. A takovou strategii my nemáme. Speciální nemovitostní fond Realita je konzervativní. Historické roční zhodnocení fondu je 3-4 % (pro srovnání na spořicích účtech v současné době dostanete úrok 0,5–1 %). Každý, kdo do fondu zainvestuje ví, že i v případě ekonomických turbulencí to jeho investice ustojí. Protože jsou v českých nemovitostech. A ceny nemovitostí v čase neustále rostou. Fond Realita si zakládá na dvou konkurenčních výhodách:

  • Zadlužení fondu

Každý fond si na nákup nemovitostí více či méně půjčuje peníze od bank. Čím méně si fond půjčuje, tím bezpečnější je do fondu investovat. Podílníci fondu mají tedy většinu svého majetku v českých nemovitostech.

V nemovitostním fondu Realita spravujeme majetek podílníků za více jak 2 miliardy korun. Od bank máme půjčeno pouze 5 % z celkového majetku. Podílníci fondu mají tedy všechen svůj majetek v českých nemovitostech. Daníme vše v České republice.

  • Míra likvidity

Každý nemovitostní fond musí mít minimálně 20 % z celkového majetku v likvidních, tedy peněžních prostředcích, aby mohl v případě potřeby vyplácet investorům větší množství peněz najednou. To je dané zákonem. Fond Realita drží v peněžních prostředcích více, než je výše stanovená zákonem.

Chcete investovat? Máte pětistovku nebo víc? Při minimální investici ve výši 50 000,- Kč vám k budoucímu výnosu fondu Realita přidáme ještě jednorázový TESLA RENTA BONUS ve výši 1 %.

Fond Realita je nejvýnosnějším* a nejkonzervativnějším* retailovým nemovitostním fondem v České republice.

PODÍVEJTE SE SAMI   CHCI INVESTOVAT PĚTISTOVKU   CHCI TESLA RENTA BONUS 

 

*Bližší informace, statut a sdělení klíčových informací fondu Realita naleznete na www.teslainvest.cz. Použitou metodiku při srovnání nemovitostních fondů naleznete na www.porovnavacinvestic.cz.

Podmínky marketingové akce „1 % bonus k investici – podzimní akce k Renta PLUS“

Vážení investoři,

níže naleznete podmínky marketingové akce „1 % bonus k investici“, která probíhá v rozhodném období od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020.

Ke každé nové investici, učiněné v rozhodném období do produktu Renta PLUS investičního fondu Realita nemovitostní otevřený podílový fond, TESLA investiční společnost, a.s. („Fond“), připíše TESLA investiční společnost, a.s. („Společnost“) investorovi prostřednictvím majetkového účtu investora jako bonus podílové listy Fondu v hodnotě odpovídající 1 % takto uskutečněné investice investora.

Marketingová akce se vztahuje pouze na nové investory Fondu, kteří uzavřou se Společností smlouvu od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020 a zároveň v tomto rozhodném období zainvestují do produktu Renta PLUS.

Minimální výše investice, se kterou je právo na bonus spojeno, činí v souladu s ceníkem Fondu 50 000 Kč.

Rozhodným okamžikem pro posouzení vzniku práva na bonus je doručení pokynu k nákupu podílových listů Fondu investorem, tedy okamžik, kdy bude na účet Fondu připsána platba odpovídající předmětné investici nového investora.

Bonus bude Společností investorovi připsán v podobě podílových listů Fondu prostřednictvím majetkového účtu investora k nejbližšímu dni vydání podílových listů Fondu následujícímu po dni, kdy byly investorovi v souladu se statutem Fondu vydány podílové listy Fondu na základě uskutečněné investice investora (zpravidla tedy 1 měsíc po vydání podílových listů na základě investice investora).

V případě, že investor investici, ke které mu byl poskytnut bonus, ukončí do jednoho roku, Společnost si vyhrazuje právo uplatnit v souladu se statutem a ceníkem Fondu výstupní poplatek ve výši 1 % z odkupované částky.

Podmínky produktu Renta PLUS jsou k dispozici na internetových stránkách Společnosti www.teslainvest.cz, záložka Produkty fondu, případně na lince klientského centra Společnosti, 222 204 444.

Vstupní a výstupní poplatky všech produktů Fondu, včetně produktu Renta PLUS, jsou uvedeny ve statutu Fondu a upřesněny v ceníku Fondu. Tyto dokumenty jsou dostupné v elektronické podobě na internetových stránkách Společnosti www.teslainvest.cz, záložka Dokumenty, nebo v listinné podobě v sídle Společnosti, Konviktská 291/24 Praha 1 – Staré Město, 110 00, v pracovních dnech od 10:00 do 16:00.

 

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

5 DŮVODŮ, PROČ KONZERVATIVNĚ INVESTOVAT DO SPECIÁLNÍHO NEMOVITOSTNÍHO FONDU REALITA

5 DŮVODŮ, PROČ KONZERVATIVNĚ INVESTOVAT DO SPECIÁLNÍHO NEMOVITOSTNÍHO FONDU REALITA

 

  • Je to jednodušší a levnější způsob investování do nemovitostí. Nepotřebujete peníze na nákup nemovitosti, nenesete žádná rizika spojená s jejím provozem a pronajímáním. Fond nemovitosti nakupuje a pronajímá za vás.

 

  • Otevřené speciální nemovitostní fondy jsou méně rizikové na ekonomické výkyvy. Podle informací Asociace pro kapitálový trh České republiky majetek v nemovitostních fondech vzrostl v prvním čtvrtletí 2020 i přes ekonomické turbulence o 3,71 procent, respektive o 1,5 miliardy Kč.

 

  • Peníze všech podílníků nemovitostního fondu Realita jsou uložené ve skutečných českých nemovitostech. Veškerý majetek fondu zůstává v České republice. Fond je pod regulací České národní banky.

 

  • Podle statistik necháváme 43 % úspor ležet v bankách, kde jsou zhodnocované pouze minimálně. Vaše peníze na účtech speciálního nemovitostního fondu Realita v ČSOB jsou ošetřené zákonem stejně, jako peníze ve vaší bance. S jedním rozdílem. Historické zhodnocení peněz ve fondu Realita je 3–4 % ročně. A to je víc než na vašem účtu.

 

  • Při uzavření smlouvy si sami dopředu řeknete, jak budete peníze v čase potřebovat. Fond vám je může vyplácet jednou ročně nebo každý čtvrt rok. Je to na vás. A když budete potřebovat peníze mimo plán, stačí dát vědět a my vám je do 30 pracovních dní vyplatíme. Doporučená doba investování je tři roky.

 

K minimální investici ve výši 50 000,- Kč vám k budoucímu výnosu fondu Realita přidáme ještě jednorázový LETNÍ BONUS ve výši 1 %. Akce platí do 31. 8. 2020.

 

Nebo si nás vyzkoušejte a zainvestujte pětistovku. Ve svém majetkovém účtu na internetu pak budete sledovat, co se s vaší investicí děje. A sami se rozhodnete, chcete-li investovat víc.

 

Potřebujete ještě více informací?

  • Zeptejte se nás na cokoliv. Telefonicky, přes formulář na webu, přes facebook či osobně. Rádi vás uslyšíme či uvidíme.
  • Nebo se u nás zaregistrujte a my vám pošleme zdarma e-book, ve kterém vám vše podrobně vysvětlujeme.

 

Správcem fondu Realita je česká investiční společnost TESLA. Shromažďuje peníze od investorů a nakupuje za ně do fondu Realita vhodné nemovitosti. TESLA IS fond spravuje, nevlastní. Fond nemá právní subjektivitu a je pod regulací České národní banky. Do fondu Realita za 11 let investuje na 13 000 podílníků. Peníze všech podílníků jsou uložené převážně ve skutečných českých nemovitostech.

 

CHCI LETNÍ BONUS     CHCI INVESTOVAT PĚTISTOVKU     CHCI VÍCE INFORMACÍ

 

Rozhovor s naším investorem Radkem Bejblem

Do speciálního nemovitostního fondu Realita investuje i bývalý fotbalový obránce a záložník, vicemistr Evropy na EURU 1996 Radek Bejbl. Zeptali jsme se ho, jak se mu dnes daří a jak vzpomíná na svou hráčskou kariéru.

 

V posledních měsících jste zřejmě měl, jako mnoho ostatních, více volného času. Jak jste prožil období pandemie?

Jako trenéra fotbalové reprezentace mládeže do 17 let mě epidemie zasáhla negativně. Loni v září jsme v této kategorii postoupili ze skupiny s domácím Finskem do druhé fáze kvalifikace na EURO. Ta se měla hrát letos na konci března ve Skotsku, za účasti Skotska, Irska, Slovenska a České republiky. Bohužel z důvodu pandemie byla zrušena, stejně jako závěrečný turnaj EURO U17 2020, který se měl hrát na přelomu května a června v Estonsku. Takže příprava týmu na vrchol v kategorii U17, která trvala téměř 2 roky, přišla vniveč. To, že jsem měl více volna, se pozitivně odrazilo v mém osobním životě. Měl jsem dostatek času na různé předělávky a opravy na terase a zahradě našeho rodinného domu. Ovšem nejdůležitější je, že jsme já i moje rodina zdraví.

 

Jste vicemistr Evropy z roku 1996, mistr Česka z let 1995 a 1996 a dvojnásobný finalista španělského poháru Copa del Rey z let 1999 a 2000. V roce 2008 jste ukončil hráčskou kariéru. Jak vzpomínáte na dobu Vaší fotbalové kariéry a co Vás tato zkušenost naučila?

Moje sportovní kariéra byla báječná zkušenost. Sportoval jsem od mala. Fotbal jsem hrál organizovaně od svých 10 let a jako profesionál od svých 18 let. Jako malý kluk si vzpomínám na tu vášeň, se kterou jsem proháněl se svými kamarády balon po různých hřištích na množství branek, soubojů, střel a parádních zákroků brankářů. Ale asi to nejzajímavější bylo, že jsme se v té době mohli spolehnout na pomoc ostatních v týmu. To byla asi ta nejcennější zkušenost z mládí ve fotbale. Později, jako profesionál, jsem samozřejmě velmi ocenil svobodu a možnost dělat svoji práci i v různých zemích Evropy. To mi přineslo zkušenosti s jinou kulturou, životním stylem a v neposlední řadě možnost si v přirozeném prostředí osvojit cizí jazyky.

 

Jako člen týmu Real TOP Praha, což je fotbalový tým složený z osobností kulturního a sportovního života, se účastníte charitativních zápasů a akcí. Jak zde úročíte své zkušenosti?

V utkáních týmu Real TOP Praha, kterých se už několik let účastním, jde především o zábavu a dobrou věc. Každé utkání (akce), má charitativní podtext a my, členové týmu, hrajeme samozřejmě bez nároků na odměnu.

 

V září 2010 v době, kdy jste trénoval přípravku Viktorie Žižkov, jste v jednom rozhovoru řekl? „V tom je právě hlavní smysl. Přímo na hřišti můžeme mladým reprezentantům předat své zkušenosti a poradit jim, co by měli dělat.“ Jaké zkušenosti můžete předat budoucím investorům? Jak by měli správně zhodnocovat své úspory?

Poradil bych jim, aby se sami vzdělávali v oblasti finanční gramotnosti. Když chtějí s tím, jak investovat, od někoho poradit, tak aby si ty odborníky vybrali na základě doporučení od lidí, kterým důvěřují. Myslím také, že je rozumné investice diverzifikovat. Nespoléhat se jen na jednu banku, investiční společnost, jeden produkt. 

 

Proč jste se rozhodl investovat právě do nemovitostního fondu Realita investiční společnosti TESLA?

Investovat do nemovitostí mi dává smysl. Nemovitosti dlouhodobě neztrácejí hodnotu, ba naopak. Pro investice do fondu Realita, jsem se rozhodl na základě dlouhodobých dobrých zkušeností a osobního vztahu s panem Martinem Folprechtem z investiční společnosti TESLA. Přesvědčil mě i fakt, že se jedná o českou společnost a že nemovitosti fondu Realita jsou všechny v České republice.

 

Kam v letošním roce vyrazíte na dovolenou? Můžete našim klientům doporučit dvě Vaše oblíbená místa v České republice?

Myslím, že to bude kombinace nějaké lokality v Čechách a na Moravě (Beskydy, Jeseníky). Loni v létě jsme prožili několik dní na Šumavě (okolí Lipna a Železné Rudy) a v Bavorsku (Tegernsee). Mohu to vřele doporučit, obzvlášť pro milovníky cykloturistiky a vodních sportů. Pokud by to situace letos v létě dovolila, tak bychom rádi vyjeli i na Slovensko a do Rakouska.

 

Stejně, jako spoříte, můžete investovat. Stačí mít pětistovku navíc.

Stejně, jako spoříte, můžete investovat. Stačí mít pětistovku navíc.

 

Nemovitostní fond Realita vaše peníze zhodnotí zpravidla lépe, než spořicí či termínovaný účet. A budou konzervativně uložené. Můžete začít pětistovkou. Ve svém majetkovém účtu na internetu pak budete sledovat, co se s vaší investicí děje. A sami se rozhodnete, jestli chcete investovat víc.

 

Pokud chcete konzervativně investovat vaše peníze, nabízí se možnost koupit si svou vlastní nemovitost a pronajímat ji. Pokud ale nemáte dost peněz, můžete se podílet na výnosu nemovitostí speciálního nemovitostního fondu Realita. Je to jednodušší a levnější způsob investování do nemovitostí.

 

Nepotřebujete peníze na nákup nemovitosti, nenesete žádná rizika spojená s jejím provozem a pronajímáním. Fond nemovitosti nakupuje a pronajímá za vás. Za pětistovku měsíčně se podílíte na výnosu všech nemovitostí fondu. A spolu s ostatními podílníky vyděláváte na nájemném. Oproti spořicím nebo běžným účtům fond vaše peníze zpravidla lépe zhodnotí, protože je investujete především do nemovitostí. Můžete tak vyzrát na inflaci.

 

Každý nemovitostní fond má svého správce. Ten pečuje o nové i stávající podílníky fondu a svými obchodními aktivitami zajišťuje jeho výkonnost. Stará se také o stav nemovitostí a o jejich nájemníky.

 

Co je doma, to se počítá

Konzervativní investor chce vědět, kde přesně jeho investice jsou a co se s nimi děje. A ideální je, když nejsou daleko. Česká investiční společnost TESLA již 11 let spravuje speciální nemovitostní fond Realita. Nabízí investování do českých komerčních nemovitostí, kterých v současné době vlastní 27. Fond Realita nemovitosti nakupuje, dlouhodobě pronajímá a zhodnocuje tak majetek svým 13000 podílníkům. Výhodou každého podílníka fondu Realita je, že přesně ví, do jakých nemovitostí v České republice fond jeho investice umisťuje. Na každou nemovitost se může přijet podívat nebo se může na cokoliv zeptat správce fondu, investiční společnosti TESLA.

 

Jak můžete investovat

Stejně, jako si posíláte peníze na spořicí účet, své investice posíláte na sběrný účet fondu Realita vedený u Československé obchodní banky. Ta kontroluje veškeré transakce fondu.

 

Každý druhý pracovní den v měsíci fond za peníze podílníků vydává podílové listy. Počet podílových listů se počítá z výše investice. Každý podílník má přístup ke svému majetkovému účtu na internetu a  může tak pravidelně sledovat, jak se jeho investice zhodnocují.

 

Nečekáte deset či dvacet let, než zhodnocené peníze dostanete zpět. Můžete se sami rozhodnout, jaká forma výplaty peněz je pro vás nejvhodnější. Doporučená doba investování jsou tři roky. Můžete investovat kolik a jak často chcete. A budete mít potenciál finanční rezervy na horší časy, na důchod, do vzdělání nebo na cesty.

 

Peníze podílníků zůstávají v České republice a jsou především v českých nemovitostech. Nejvýznamnější investicí fondu Realita jsou Léčebné lázně Bohdaneč. Fond spravuje majetek za více jak 2 miliardy korun.

 

Bez vstupních poplatků

Ve speciálním nemovitostním fondu Realita neplatíte žádné vstupní poplatky. Investujete pravidelně či nepravidelně, své peníze necháváte zhodnocovat v čase. Pokud nejste právnická osoba, po třech letech ze své investice neplatíte ani daň z výnosu.

 

 

www.teslasporo.cz

 

Chcete investovat víc? Při minimální investici ve výši 50.000,- Kč vám k budoucímu výnosu fondu Realita přidáme ještě jednorázový LETNÍ BONUS TESLA ve výši jednoho procenta. Akce platí do 31. 8. 2020.

Pro více informací klikněte zde

 

Bližší informace, statut a sdělení klíčových informací fondu naleznete na www.teslainvest.cz/fond-realita/vysledky-hospodareni/

LÉČEBNÉ LÁZNĚ BOHDANEČ PO VÍCE, JAK MĚSÍCI PŘIVÍTAJÍ PRVNÍ KLIENTY

Léčebné lázně Bohdaneč patří do portfolia nemovitostí fondu Realita, který spravuje TESLA investiční společnost. Jsou jeho nejvýznamnější investicí. Po více než měsíci opět v pondělí, 11. května, lázně zahájily svůj provoz. Přivítají první klienty na komplexní a příspěvkovou lázeňskou léčebně rehabilitační péči a také na časnou lázeňskou rehabilitaci přímými překlady po operacích z nemocnic.

Brány pro samoplátce otevřou 1. července. Pro tyto klienty lázně připravují nové produkty ve formě relaxačních a léčebných pobytů, které již brzy představí na svém webu.

Začátkem dubna byly lázně kvůli vládním opatřením nucené přerušit provoz a věnovaly se modernizaci stávajících lázeňských domů a úpravě své obchodní strategie. Do nové éry vstupují jako lázeňské rehabilitační a rekondiční zařízení s vysokou ochranou zdraví klientů proti aktuálním epidemiologickým a jiným hrozbám a podporou osvojování životních návyků a prevence.

V celém areálu lázní bude nutné dodržovat nastavená opatření, jejichž cílem je ochránit jak ubytované klienty, tak i zaměstnance lázní. Pravidla jsou zveřejněná na webu Léčebných lázní Bohdaneč.