Shrnutí činnosti fondu REALITA k 31.12.2018

Děkujeme Vám za důvěru, kterou nám projevujete investováním do nemovitostního fondu REALITA. Informace o činnosti fondu v roce 2018.

Výpis z majetkového účtu – Upozornění pro klienty

Vážení klienti,

výpis z majetkového účtu klienta za rok 2018, je od dnešního dne přístupný ve vašem klientském účtu fondu Realita.

Vstup do účtu naleznete na adrese: https://efolio.teslainvest.cz.

V nejbližších dnech, bude zároveň tento výpis rozeslán do vašich emailových schránek.

Klientský servis
TESLA investiční společnost, a.s.

Nová nemovitost – Alzheimer centrum ve Svobodě nad Úpou

Vážení klienti,

Fond Realita v prosinci roku 2018 dokončil další významnou akvizici do portfolia fondu. Jedná se o nákup zdravotnického zařízení – Alzheimer centrum ve Svobodě nad Úpou. Je zde poskytována odborná zdravotnická a rehabilitační péče pro lidi s Alzheimerovou chorobou a jinými druhy demence.

Kupní cena Alzheimer centra je ve výši 100 800 000,- Kč. Současně s nákupem byla podepsána nájemní smlouva na dobu platnosti 25 let, s možností prodloužení doby nájmu na dalších 10 let. Roční výnos z nájemného je ve výši 7,66 %.

Vzhledem k tomu, že nakoupené centrum je v dobrém technickém stavu, se stabilním nájemcem, který má v této oblasti dlouhodobou praxi, je nákup Alzheimer centra v souladu s aktuální strategií fondu REALITA nemovitostní otevřený podílový fond, TESLA investiční společnost.

Představenstvo Tesla investiční společnost, a.s.

Nová nemovitost – Léčebný komplex lázně Bohdaneč

Vážení klienti fondu Realita,

Je nám velkým potěšením Vám oznámit, že společnost TESLA investiční společnost včera dokončila po 6 měsících usilovné práce akvizici souboru nemovitostí, tvořících léčebný komplex lázně Bohdaneč. Celková výše akvizice dosáhla téměř 384 090 000 CZK, což z této koupě tvoří zatím nejvyšší investici do fondu Realita OPF. Výnosové procento lázní činí 8,27% p.a.

Nájemce lázní je společnost Lázně Bohdaneč a.s., která s námi podepsala nájemní smlouvu na 25 let provozu komplexu.

Děkujeme za Vaší důvěru a těšíme se na další investice v rámci fondu Realita

Představenstvo společnosti
TESLA Investiční společnost, a.s.

Nová nemovitost v portfoliu fondu Realita v Bakově nad Jizerou

Vážení klienti,

Rádi bychom Vám představili novou nemovitost, kterou jsme začlenili do nemovitostního portfolia fondu Realita. Koupě byla dokončena minulý týden.

Jedná se o výrobní areál, který se nachází v Bakově nad Jizerou. Tento výrobní areál je ve vlastnictví nemovitostní společnosti AMULET Country, s.r.o., kterou 100% vlastní nemovitostní fond Realita.

Nájemcem celého objektu je společnost EMERGE, a.s. Společnost EMERGE, a.s. je především dodavatelem dílů pro výrobu osobních automobilů ŠKODA. Výroba pro ŠKODA AUTO, a.s., která činí cca 55% z celkové výroby dílů. Dalšími odběrateli nájemce jsou MAGNA EXTERIORS, s.r.o., Antolin Liban, s.r.o. a společnost Siemens.

Roční výnos z nájemného činí 14 079 000,- Kč

Výrobní areál prošel v kompletní rekonstrukcí – je ve výborném stavebně-technickém stavu a rovněž je pečlivě spravován a udržován.

Představenstvo TESLA Investiční společnost, a.s. (nyní TESLA investiční společnost, a.s.)

Nová nemovitost v portfoliu fondu Realita v Písku

Vážení klienti,

Rádi bychom Vám představili novou nemovitost, kterou jsme začlenili do nemovitostního portfolia fondu Realita. Koupě byla dokončena koncem minulého týdne.

Jedná se o psychiatrickou nemocnici, která se nachází v ulici Vladislavova, ve městě Písek. Objekt léčebny je ve vlastnictví nemovitostní společnosti Solum Consulting, s.r.o., kterou ze 100% ovládá nemovitostní fond Realita.

Areál s nemovitostí se nachází na severovýchodním okraji města Písek, a je součástí Pražského předměstí. Nemovitost má velmi dobrou dopravní obslužnost. Jedná se o objekt občanské vybavenosti, který je využíván jako psychiatrická nemocnice. Budova má pět nadzemních podlaží a jedno podzemní podlaží. Dále je zde možnost parkování na veřejném parkovišti přímo u objektu.

Pořizovací cena je ve výši 129 500 000,- Kč. Nájemcem celého objektu je společnost Písecká zdravotní, a.s.

Výnosové procento objektu činí  7,55% p.a.

Objekt prošel v roce 2015 kompletní rekonstrukcí – je ve výborném stavebně-technickém stavu a rovněž je pečlivě spravován a udržován.

 

Představenstvo WMS investiční společnost, a.s. (nyní TESLA investiční společnost, a.s.)

15.8.2017

Komentář k vývoji kurzu fondu Realita

Vážení klienti,

Fond Realita v současné době dokončuje 2 významné akvizice do portfolia nemovitostí v celkové výši cca 400 mil. CZK. Jedná se o Psychiatrickou léčebnu a administrativní budovu, na kterých v současné chvíli probíhají tehnická a právní due diligence.

Obě akvizice pro svou velikost vyžadují vysokou míru volné likvidity a časové náročnosti, která má za následek nižší výkonnost fondu Realita za poslední měsíce.

Dokončení nákupu výše uvedených nemovitostí očekáváme v průběhu měsíce srpna/září.

Děkujeme za důvěru, kterou nám projevujete investováním do nemovitostního fondu a doufáme, že i nadále zůstane Vaším partnerem v oblasti investování do nemovitostí.

Představenstvo WMS investiční společnost, a.s. (nyní TESLA investiční společnost, a.s.)

Změna obchodních podmínek fondu Realita

Vážení klienti,

chtěli bychom Vás informovat o změně obchodních podmínek v Rámcové smlouvě o podmínkách nákupu a odkupu podílových listů (dále jen „Smlouva“).

Smlouvu a v ní uvedené obchodní podmínky jsou nyní upraveny na základě aktuální novely AML zákona, která je platná od 1.1.2017.

Aktuální obchodní podmínky jsou uveřejněny na našich webových stránkách www.wmsinvest.cz v sekci dokumenty.

WMS investiční společnost a.s. (nyní TESLA investiční společnost, a.s.)

Shrnutí činnosti fondu REALITA k 31.12.2016

Vážení klienti,

děkujeme Vám za důvěru, kterou nám projevujete investováním do nemovitostního fondu REALITA. Počet klientů, kteří investují do fondu REALITA přesáhl 4000, což nás velice těší. Fondu se díky Vám podařilo splnit stanovené cíle pro rok 2016, jak v navyšování vlastního kapitálu a aktiv, tak v dosahování výkonosti fondu.

Výše vlastního kapitálu a aktiv fondu REALITA:

  • fond Realita ukončil rok 2016 růstem vlastního kapitálu na částku 725 mil. CZK, což představuje meziroční nárůst o 134%.
  • fond Realita ukončil rok 2016 růstem aktiv na částku 1,028 mld. CZK, což představuje meziroční nárůst o 247%.

 

Nemovitosti ve fondu REALITA v roce 2016/2017

  • V roce 2016 jsme nakoupili do portfolia fondu nemovitosti v celkové výši 350 mil.
  • Koncem roku 2016 jsme vstoupili do jednání o nákupu souboru 3 nemovitostí v celkové výši 130 mil. CZK, jejichž nákup byl dokončen na přelomu měsíce února/března roku 2017
  • V letošním roce jsme připraveni do nových nákupů investovat až 500 mil. CZK. Současné rozjednané nákupy ve výši cca 200 mi. CZK budou dokončeny v průběhu měsíce června

Rekonstrukce

  • V průběhu měsíce prosince 2016 jsme začali připravovat výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace a výtahu do administrativních budov na adrese Revoluční 177/5 a 178/3 v Ústí nad Labem. Tyto budovy jsme nakoupili do portfolia fondu v březnu 2016. Vzhledem k tomu, že se jedná o 5-ti podlažní a vzájemně propojené budovy, je možné pouze jedním výtahem obsloužit obě budovy. Realizací tohoto projektu zvýší pohodlí nájemců a jejich klientů, kteří se budou mnohem komfortněji dostávat do vyšších podlaží. Vzhledem ke skutečnosti, že budovy jsou umístěné na prestižní adrese v samotném centru města, lze očekávat, že po zprovoznění výtahu dojde k nárůstu počtu nových nájemců, čímž se zvýší výnos na těchto budovách. Nyní jsme ve fázi finalizace konečného výběru dodavatele, který výtah zhotoví.

Noví významní nájemníci v našich nemovitostech

  • V Liberci na adrese Pražská 11/13 se nám podařilo do nájemního vztahu získat kavárnu CrossCafe, která svojí investicí činžovní dům nejen zhodnotila, ale částečnou opravou fasády mu dala mnohem hezčí vzhled.
  • Nákupem administrativní budovy na adrese Revoluční 177/5 v Ústí nad Labem jsme získali stabilního nájemce O2 Czech Republic, a.s.
  • Do obchodního domu OC SEVER v Ústí nad Labem se nám podařilo získat lukrativního nájemce Tiger Stores Czech Republic s.r.o., který zvýšil jeho návštěvnost a prestiž. Dlouhodobou nájemní smlouvou (pětiletou) jsme významně zvýšili a stabilizovali výnosy z nájmů obchodního domu OC SEVER.
  • V průběhu měsíce května a června 2016 jsme podepsali dlouhodobou (pětiletou) nájemní smlouvu se společnosti LIVINE VENUES, a.s., na pronájem zámku v Čechticích a Faře v Rančířově, kde tato společnost provozuje školící a ubytovací zařízení pro široké spektrum bonitních společností jednak tuzemských, tak i nadnárodních.

 

Naši obchodní partneři a investiční příležitosti

V loňském roce jsme rozvinuli a posílili spolupráci s významnými makléřskými spolčenostmi, kteří jsou pro nás základní stavební kamen našeho rozvoje ve vztahu k Vám našim klientům.

V letošním roce pro Vás připravujeme vylepšení našeho produktového portfolia o nové Investiční příležitosti o kterých Vás budeme informovat v tomto roce.

 

Děkujeme za Vaši důvěru a doufáme, že zůstaneme i nadále Vašim partnerem v oblasti investování do nemovitostí.

 

 

Představenstvo TESLA Investiční společnost, a.s. (nyní TESLA investiční společnost, a.s.)

Nové komerční nemovitosti v portfoliu fondu Realita

Vážení klienti,

Rádi bychom Vám představili soubor 3 nemovitostí, které jsme začlenili do nemovitostního portfolia fondu Realita. Jedná se o komerční nemovitosti, které se nachází v ulici Masarykova, nedaleko hlavního náměstí města Ústí nad Labem.

Objekt č.1 se nachází na adrese Masarykova 24, Ústí nad Labem
Pořizovací cena objektu je ve výši 25 920 000,- Kč
Výnosové procento objektu činí 7,91% p.a.
Největším nájemcem objektu je společnost Lipizzan, s.r.o. a Toan Thang Hoang

Objekt č.2 se nachází na adrese Masarykova 28, Ústí nad Labem
Pořizovací cena objektu je ve výši 54 720 000,- Kč
Výnosové procento objektu činí 7,08% p.a.
Největším nájemcem objektu je drogerie Family a Domácí lékárna

Objekt č.3 se nachází na adrese Masarykova 32, Ústí nad Labem
Pořizovací cena objektu je ve výši 49 920 000,- Kč
Výnosové procento objektu činí 7,55% p.a.
Největším nájemcem objektu je prodejna potravin BILLA

Všechny objekty jsou v dobrém stavebně-technickém stavu.

Představenstvo WMS investiční společnost, a.s. (nyní TESLA investiční společnost, a.s.)