TESLA Investiční společnost, a.s. koupila do svého nemovitostního fondu další zdravotnické zařízení